Text

2023-08-15

Inspirerande samverkan i miljöteknik mellan Rinmangymnasiet och Mälardalens universitet

En föreläsning om vattenrening för elever på Rinmangymnasiet gav mersmak om ökad samverkan med Mälardalens universitet.
-Det här var ett annat sätt att arbeta i fysik som jag tror eleverna gillade, berättar Mattias Dahlgren, lärare i fysik och matematik.

Mattias Dahlgren, som arbetar på Rinmangymnasiet i Eskilstuna, är sedan 2008 legitimerad fysik- och matematiklärare. I huvudsak undervisar han och är mentor för eleverna i Naturvetenskapsprogrammet men han ansvarar även för några mattekurser i Teknikprogrammet. Under de senaste åren har astrofysik blivit ett stort intresse och Mattias har vidareutbildat sig inom ämnesområdet. Sedan tre år tillbaka ansvarar han för kursen i astrofysik.

Men det är inte intresset för astronomi som varit största anledningen till att ta kontakt med Mälardalens universitet (MDU) för att starta samverkan.

-Det började egentligen med att jag var i behov av en föreläsning om hållbar utveckling för våra tvåor i kursen Fysik 1, säger Mattias. Det är ett område i kursen som handlar om energi och energiresurser som kunde passa bra men egentligen var inriktningen inte så viktig.

Hjälp med kontakter

Rinmangymnasiet har tidigare haft samverkan med högskolan, men på senare år har arbetet varit vilande. Mattias tog därför kontakt med Jessica Götberg, verksamhetsledare på Mälardalens kompetenscentrum för lärande, för att höra om det var möjligt att få kontakt med någon av forskarna inom ämnesområdet och på så sätt förnya samarbetet.

-Jessica undersökte om det fanns någon forskare som hade möjlighet att ta sig an uppdraget. Hon tog kontakt och hjälpte mig att boka en föreläsning med Monica Odlare, professor i miljöteknik på MDU.

-Vi fick veta på förhand att föreläsningen skulle handla om miljöteknik och vattenresurser så vi förberedde oss lite innan genom att ta reda på hur det ser ut i olika länder och världsdelar. Eleverna hade med frågor om miljöteknik men vi visste inte exakt på förhand vilken inriktning föreläsningen skulle ha. Bara det att eleverna fick komma till MDU och vara i en riktig föreläsningssal blev en spännande upplevelse för dem.

Uppskattad föreläsning

Elevernas begränsade förkunskaper var inga problem. Föreläsningen utgick från Monica Odlares forskning och de upplevelser hon själv varit med om under sina internationella forskningsprojekt, vilket uppskattades av eleverna. De blev på ett verklighetsnära och intressant sätt introducerade till ämnesområdet.

Föreläsningen handlade om rent vatten och olika innovationer kopplade till vattenrening, men även hur svårt det kan vara att jobba i utvecklingsländer, både kulturellt och resursmässigt. Monica visade upp ett annat sätt att arbeta med naturvetenskapliga ämnen och gjorde eleverna medvetna om olika innovationer och det komplexa arbete som krävs för att få rent vatten.

-Det blev riktigt spännande för hon visade bilder när hon varit delaktig i olika forskningsprojekt. Eleverna är ju vana vid att göra beräkningar i fysiken men det här blev mer informationsbaserat, berättar Mattias.

Fördjupat efterarbete

-Det var jättespännande och det blev väldigt bra diskussioner i klassrummet efteråt också. Nu var det ju vatten som var huvudfrågan, men vi spann vidare på vilka andra typer av energiresurser som finns och kopplade ihop dem med vatten. För att få rent vatten måste man också ha energi för att kunna ha alla maskiner igång i ett reningsverk. Så vi pratade även om solkraft och vindkraft. Framförallt fastnade vi för solkraft och vad som krävs för att fixa rena solceller. Sedan spann vi vidare på andra typer av hållbara energikällor.

Arbetsområdet avslutades slutligen med gruppvisa examinationer i seminarieform där eleverna fick utgå från några diskussionsfrågor och på det sättet visa sina kunskaper.

-Det här var ett annat sätt att arbeta i fysik som jag tror eleverna gillade. I just det här ämnesområdet tycker jag att vi vinner mer på att skapa medvetenhet än att göra beräkningar. Eleverna var också ganska trötta på att räkna så det blev ett välkommet avbrott, berättar Mattias.

Nyväckt intresse för miljöteknik

I samband med föreläsningen fick flera elever upp ögonen för ett ämnesområde de inte var medvetna om tidigare. Några av tjejerna blev dessutom inspirerade av att det var en kvinnlig forskare som föreläste.

-Vi har tidigare haft föreläsare på besök men majoriteten har varit män. Några elever stannade kvar och pratade med Monica efter föreläsningen och har nu kommit fram till vad de vill plugga till i framtiden, säger Mattias. Det finns också elever som vill tillbaka till MDU för att kolla hur det är att vara student, så jag har tagit kontakt med Jessica Götberg för att se om det går att ordna ett ”prova på-tillfälle” för eleverna på Rinmangymnasiet.

-När jag pratade med Jessica kändes det som att vi kunde göra ännu mer än att samverka kring föreläsningar. Jag har jättemånga elever som vill fortsätta studera och vara kvar här i Eskilstuna. Jag vill ju skapa möjligheter för våra elever, men det finns vinster för universitetet också. Har vi ett nära samarbete så är det lättare för oss att påverka våra elever att vilja gå vidare till universitetet, avslutar Mattias.