Text

2023-08-09

Alla ska lyckas - Given målsättning med Hallstahammars digitaliseringsarbete

I Hallstahammars kommun har den strategiska satsningen på skolans digitalisering utgått från att ge eleverna förutsättningar för att lyckas i sitt skolarbete.

Barn arbetar med iPads i klassrum

Hallstahammars kommun arbetar målmedvetet och strategiskt med skolans digitalisering. Devisen “alla ska lyckas” är den givna målsättningen och för att skapa optimala lärsituationer för alla barn och elever utifrån de egna förutsättningarna används digitala verktyg. Alla elever från år 4 har en personlig lärplatta och i de yngre årskurserna finns möjligheter för lärarna att låna båda digitala enheter och material för digitalt experimenterande. Hallstahammars kommun har också satsat på att stötta lärarna, bland annat genom att det ska finnas personal på varje skolenhet med särskilt ansvar för både teknik och pedagogik.

Belönas för arbetet

Det strategiska arbetet har lönat sig och under 2021 belönades kommunen med kvalitetsutmärkningen Guldtrappan. Filmen som bidrog till nomineringen kan ses via följande länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Under sju torsdagar våren 2022, delade de sju pristagarna med sig om sin verksamhet. Filmer och annat relaterat material till Hallstahammars webbinarie Länk till annan webbplats. är publicerade på Guldtrappans hemsida.

Hur Hallstahammars IT-pedagoger arbetar med digitaliseringsarbetet och vad det innebär för eleverna kan du även utforska i följande film som producerades 2020 av LDL media på uppdrag av MKL - Mälardalens kompetenscentrum för lärande för publicering under temadagen digital idag.