Text

2023-06-29

Lärorik utbytesperiod i Åbo

Emma Asterlund och Sara Svedberg gjorde två veckor av sin VFU i Finland. En lärorik erfarenhet för studenterna som fick inblick i både likheter och skillnader mellan finsk och svensk förskoleverksamhet.

- Att göra VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i ett annat land med andra styrdokument känns som en väldigt bra erfarenhet, säger förskollärarstudenten Sara Svedberg, som gjorde två av sina tio veckor långa VFU i Åbo tillsammans med Emma Asterlund.

Studenterna bodde tillsammans i en airbnb-lägenhet mitt i Åbo utan att ha träffats förut, vilket gick över all förväntan.

- Vi hade fokus på att lära känna varandra i början, sedan pratade vi ju mycket om utbildningen och praktiken, berättar Emma.

Lägenheten de hyrde låg mitt mellan deras respektive arbetsplatser. De hyrde cyklar för att ta sig runt i den vackra staden, cyklar att hyra finns i stort sett överallt i Åbo. Sara gjorde sin VFU i en förskoleklass på Braheskolan, som har både första och andra klass, förskoleklass och förskola i samma byggnad. Emma var på en förskola som heter Port Arthur, på en avdelning som heter Lanternan. Sara var i en grupp med barn i sexårsåldern, medan Emma var i en grupp med barn i åldern tre till fem år.

- Jag fick vara med i verksamheten, både genom att observera och vara delaktig. Eftersom jag bara var där i två veckor hann jag inte få en jättedjup relation med barnen, men det blev spännande reflektioner med förskollärarna och pedagogerna, säger Sara. Emma berättar att det var likadant för henne.

- Efter några dagar tog jag mer plats och uppmanades att vara med på olika aktiviteter, som bland annat balansövningar för att lära sig cykla, samt föräldramöten. Jag var en del av teamet, men fanns lite i bakgrunden i början. Hela grejen var toppen, att vara i ett annat land med en annan läroplan, men som liknar Sverige kulturellt, säger Emma.

Både Emma och Sara berättar om jättetrevliga kollegor och arbetsplatser med väldigt bra klimat. En erfarenhet de tar med sig hem är att den finska läroplanen är lite annorlunda, men att förskollärarkulturen är densamma som i Sverige.

- Den finska läroplanen ger lite striktare ramar, något som jag upplever stärker barnen. De känner sig trygga, samtidigt som de får vara delaktiga i verksamheten. Den svenska läroplanen fokuserar mer på helheten, men det kan också göra den lite svårare att tolka, menar Sara och Emma instämmer:

- Innehållet i den finska läroplanen skiljer sig inte mycket, men den svenska läroplanen är väldigt bred. Den finska läroplanen har lite tydligare ramar och går också mer in på vårdnadshavarnas roll och uppfostran. Den är dessutom mer lokalt förankrad. I versionen för Åbo nämns Åbo stad flera gånger, säger Emma.

- Åbo är en väldigt fin stad. Man hinner upptäcka mycket mer på två veckor än om man bara är där en helg. Man kommer långt med engelska och svenska, man behöver inte kunna finska för att vistas i Åbo, säger Emma. Sara lägger till att det är trevligt att vara student i Åbo, som har ett gott utbud av restauranger och uteliv.

Mälardalens universitet (MDU) har inlett ett samarbete med Åbo Akademi om VFU där akademierna byter studenter med varandra. Studenter från MDU genomför en två veckor lång VFU-period vid ett av Åbo Akademis motsvarighet till övningsförskola och MDU tar emot Åbo Akademis studenter på en fyra veckor lång praktikperiod. Det är under VFU3 som studenterna ges möjlighet att förlägga en två veckors utbytesperiod av den totalt tio veckor långa VFU-perioden.

Samarbetet är ett Nordplusprojekt. Studenterna får ett Nordplusstipendium, men har även möjlighet att ansöka om vårt eget resestipendium.

Jag lärde känna en vikarie som ville plugga i eller nära Stockholm. Jag föreslog så klart MDU i Västerås, säger Sara.

Av: Erik Graver