Text

2023-06-13

Digitala verktyg i förskolan

Kan barns språkliga, kreativa och sociala förmågor utvecklas med hjälp av digitala verktyg? Det menar Angelica Karlsson, förskollärare på Karossens förskola i Katrineholm.

Förskollärare och barn är samlade kring en lärplatta.

För fem år sedan skrevs det in i förskolans läroplan (Lpfö18) att förskolebarnen ska få förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens. Inför förändringen kom reaktioner både från förskollärare och föräldrar som menade att barn inte behöver mer skärmtid utan tid att leka och utveckla sin sociala förmåga. Under den senaste tiden har även representanter i sittande regering uttryckt sig skeptiska till hur förskolebarnen påverkas av skärmanvändningen. Se inslag från Almedalsveckan från SVT-nyheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utveckling med stöd av digitala verktyg

Kan digitala verktyg användas för att utveckla kreativitet, språklig och social förmåga i förskolan? På förskolan Karossen i Katrineholms kommun, arbetar förskolläraren Angelica Karlsson. I filmen nedan ger hon sin syn på hur digitala verktyg kan användas i förskolans undervisning för att ytterligare stödja barnens språkliga, kreativa och sociala förmågor. Filmen producerades under hösten 2020 i samarbete med Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) och har publicerats inom ramen för den nationella temadagen digitalidag.