Text

2023-06-05

Modda Sörmland, en plattform för framtidens lärande

Tom Tits experiment i Södertälje, Tekniska museet i Stockholm och Universeum i Göteborg är exempel på några av de tjugotal etablerade science center som finns i Sverige. I november 2022 lanserades ännu ett - Modda Sörmland - ett digifysiskt science center med aktiviteter som kan upplevas både fysiskt och digitalt.

Bakgrunden till det digifysiska science centret är tidigare initiativ som tagits i Region Sörmland för att stimulera elever och lärare i grund- och gymnasieskolan till ett ökat intresse för teknik, naturvetenskap och matematik. Arbetet att samla dessa fysiska initiativ under ett och samma paraply och kombinera dem med digitala upplevelser startade 2020 och i november 2022 lanserades plattformen. Sedan dess har det tidigare projektet avslutats och Modda Sörmland drivs och förvaltas av Region Sörmland med bidrag från kommuner och näringsliv.

Sofie Sandvik, ansvarig för Modda Sörmland

Sofie Sandvik

Ett sciencecenter i flera lager

-När Region Sörmland på allvar började planera för ett nytt science center befann vi oss mitt i en pandemi berättar Sofie Sandvik, ansvarig för Modda Sörmland. Vi tänkte att det behövs en hållbar lösning för att kunna fortsätta bibehålla fungerande utbildning, näringsliv och samverkan kopplat till teknik, naturvetenskap och matematik även under förhållanden då vi inte kan utforska eller umgås i en fysisk miljö.

För att involvera kommunerna erbjöds de att ansöka om medel för att etablera fysiska utforskande miljöer som kunde utgöra noder att bygga upp verksamheten kring, som ett första lager i det digifysiska sciencentret. I nuläget finns 21 etablerade noder runtom i Sörmland. Dessa fysiska noder är till exempel KomTeks verksamheter (kommunala teknik- och entreprenörsskolan), VR-bibliotek i samarbete med de kommunala biblioteken, näringslivsinsatser och initiativ som till exempel teknikutmaningen, vetenskapsfestivalen och jobbcirkus. Även Mälardalens universitet avser så småningom att vara en nod och bidra med den forskning och utbildning som sker där.

Ett andra, digitalt lager, kompletterar noderna med ämnesrelaterade upplevelser från hela världen som samlats, kvalitetssäkrats och tillgängliggjorts i en digital plattform.

För att sudda ut gränserna mellan det fysiska och det digitala, finns även ett tredje lager - extended reality (XR-teknik). Sofie fortsätter:

-Det som drivit oss är att vi vill tillgängliggöra XR-upplevelser och samla dem på ett och samma ställe för att förenkla arbetet för lärarna. Pedagogerna har inte tid att omvärldsbevaka, trendspana eller hitta alla upplevelser, nya applikationer och verktyg. Det finns så ofantligt mycket att tillgå. Så vi har samlat in, granskat och tillgängliggjort de bästa på en och samma plats. Vi kommer att fortsätta bevaka och addera upplevelser kontinuerligt.

Kvalitetssäkringen görs genom att upplevelserna passerar ett antal uppsatta krav för att sedan kopplas till det centrala innehållet i Lgr22. Detta arbete bidrar, till stor del, pedagogerna i noderna med. De som arbetar med plattformen gör sista granskningen innan upplevelsen publiceras.

Målgrupp och teknik

-Upplevelserna passar primärt för barn och unga mellan 10-16 år men det finns egentligen ingen åldersbegränsning, fortsätter Sofie. Att vi valt att rikta oss till denna åldersgrupp har att göra med att elever i denna ålder tappar intresse och självförtroende i teknik, naturvetenskapliga ämnen och matematik. Denna uppfattning cementeras vilket leder till att utbildningar relaterade till dessa ämnen väljs bort i framtiden.

För att kunna använda XR-tekniken krävs tillgång till VR-glasögon, vilka finns att låna på biblioteken i Sörmländska kommuner. Men det finns även aktiviteter som fungerar i webbläsaren på en dator, surfplatta eller mobil. På plattformen finns även videor, visualiseringar, spel och lärarhandledningar kopplade till teknik, naturvetenskap och matematik. Upplevelserna kan filtreras på till exempel årskurs, typ av upplevelse, ämne och tidsåtgång.

Utgångspunkten är att lärarna är experter på den teoretiska delen. XR-upplevelserna kan adderas till ett lektionsupplägg för att möjliggöra undervisning som inte kan arrangeras i en vanlig lektionssal. Den teoretiska inramningen eller kontexten behöver läraren själv förbereda och för att göra upplevelserna rättvisa krävs både för- och efterarbete om det relaterade ämnesområdet. En lärare som till exempel planerar ett ämnesområde i astronomi, kan låta eleverna besöka den virtuella rymdstationen ISS för att följa arbetet som sker där.

-Upplevelserna ska användas som komplement till den ordinarie undervisningen för att göra den ännu mer stimulerande, säger Sofie. Det krävs också att tekniskt kunna hantera VR-glasögon. Kompetensutveckling för lärare i användning av XR-teknik i undervisningen genomförs därför via Modda Sörmland.

-När vi är vana vid tekniken kan vi också börja producera egna upplevelser som kan delas med andra via plattformen. Den långsiktiga tanken är att våra sörmländska pedagoger, tillsammans med oss, ska ta fram upplevelser som är kompatibla med det som efterfrågas.

-Förhoppningen är också att lärare som använder Modda Sörmlands utbud i sin undervisning delar med sig av sina lektionsplaneringar och de aktiviteter som eleverna utfört för att stimulera till ytterligare utveckling.

Studie- och yrkesvägledning genom Modda Sörmland

Det är inte bara framtidens pedagogik som är i fokus för Region Sörmland. Det sker även insatser för att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledning. Upplevelser som syftar till att hitta rätt yrke finns också på Modda Sörmland, Jobbcirkus VR erbjuder möjlighet att testa 12 olika bristyrken.

-Vi vill ligga i framkant och leda utvecklingen istället för att följa efter, avslutar Sofie. Vi ska inte vara rädda för den här typen av utveckling för vi har genomgått stora tekniska förändringar förut. Vi har gått från overheadapparater till projektorer, från projektorer till datorer och nu från datorer till XR-teknik. Det är ett naturligt steg och nu har vi en insats som stöttar upp och hjälper till i den utvecklingen.

Vill du veta mer ta kontakt med Sofie Sandvik

Utforska Modda Sörmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se Modda Sörmlands lanseringsvideo: