Text

2022-11-30

Processledarutbildning för studie- och yrkesvägledare i region Sörmland

Sara Hägglund och Anna Haglund på Mälardalens univeristet leder utbildning för studie- och yrkesvägledare som ger beredskap och kompetens att leda lärare i skolans arbete med studie- och yrkesvägledning.

- En kreativ, praktisk och rolig utbildning, säger en av deltagarna i utbildningen.

Bild från Skolverkets modul: Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Det började för cirka tio år sedan när Skolverket initierade ett FoU-arbete kring entreprenörskap i skolan. Innovationsforskare och forskare inom utbildningsvetenskap deltog från ett flertal lärosäten i Sverige, så också Mälardalens högskola, som lärosätet hette då. FoU-arbetet fick av den anledningen redan från start en gedigen vetenskaplig grund.

Sara Hägglund, universitetsadjunkt MDU

Sara Hägglund

Sara Hägglund, idag universitetsadjunkt på akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) vid Mälardalens universitet, arbetade då på Idélab vid högskolan och deltog i FoU-arbetet. I och med införandet av Lgr11 kom entreprenörskap på ett tydligt sätt med i skolans styrdokument och Skolverket initierade så småningom ett nytt utvecklingsområde, Skola – Arbetsliv, där kompetensutveckling för förskollärare och lärare erbjöds i form av kurser i hela landet.

Sara, tillsammans med kollegor från IDT:s innovationsprogram (IDT – Akademin för Innovation, teknik och design) och UKK, fick en fråga från Skolverket att medverka i och leda kompetensutvecklingsinsatsen. De tackade ja till uppdraget och kom att besöka många kommuner och regioner med utbildningen.

Anna  Haglund

Anna Haglund

Detta ledde vidare till den kompetensutvecklingsinsats som är aktuell och pågår nu i region Sörmland, där Sara tillsammans med kollegan Anna Haglund, universitetsadjunkt i pedagogik på MDU, leder en processledarutbildning för studie- och yrkesvägledare.

Utbildningen syftar till att ge studie- och yrkesvägledare beredskap och kompetens att leda lärare i skolans arbete med studie- och yrkesvägledning, som enligt läroplanen är ett ansvar för hela skolan. Kursen ger 3 hp och innehåller både praktiska och teoretiska moment med utgångspunkt från aktuell forskning.

Deltagarna får möjlighet att träna sin kreativitet samt att stärka sin förmåga att leda pedagogiska och organisatoriska utvecklingsprocesser. De får även träning i att handleda kollegor, utveckla lärmiljöer i skolan och att initiera skolutveckling inom olika områden.

Centrala delar i processledarutbildningen är bland annat innovations- och förändringsledning samt användning av digitala verktyg. En viktig del är att koppla studie- och yrkesvägledning till lärarnas respektive ämnesområden.

Lena Roos, studie- och yrkesvägledare vid Zetterbergsgymnasiet i Eskilstuna, deltog i förra omgången av denna processledarutbildning. Hon tycker det är en kreativ, praktisk och bra utbildning.

– Jag fick många bra tips på verktyg och övningar att göra i workshopar och individuellt med eleverna på skolan, säger hon. Roligt också att knyta nya kontakter och möjligheten att få diskutera syv-uppdraget med andra studie- och yrkesvägledare.

Om du vill veta mer om processledarutbildningen för studie- och yrkesvägledare, ta gärna kontakt med Sara Hägglund.