Text

2022-10-28

Ökad måluppfyllelse med hjälp av digitala verktyg?

Motiverade elever och undervisning på lika villkor ger goda förutsättningar för ökad måluppfyllelse på Elundaskolan i Köping.

Barn som arbetar analogt och digitalt med bildproduktion.

Malin Nicolaidou, lärare i Köpings kommun, arbetar med källkritik och bild i årskurs sex genom att använda digitala verktyg. Att skapa sammanhang och ge eleverna verktyg inför framtiden är viktigt i dagens skola, menar hon. Genom ökad motivation och undervisning på lika villkor upplever hon att måluppfyllelsen ökar, särskilt för elever med behov av särskilt stöd.

En film producerades 2020 av Lena With, Kulturskolan i Köping, på uppdrag av MKL - Mälardalens kompetenscentrum för lärande. Klicka på länken för att se filmen. Länk till annan webbplats.