Text

2022-10-28

Framtidens matematik

Lärare behöver konkreta verktyg för att skapa en bättre matematikundervisning, menar Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik på Mälardalens högskola.

Adreas Ryve, professor i matematikdidaktik

Kan hållbar utveckling och målen i Agenda 2030 kopplas till utbildning och undervisning? Under våren 2021 gjordes inslag om hur dåvarande Mälardalens högskolas forskning kan kopplas till målen i Agenda 2030 i samarbete med UR-samtiden. Ett av hållbarhetsmålen är "God utbildning för alla".

En av de forskare som medverkade var Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik, som betonade att skolan ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. På Mälardalens högskola utvecklas konkreta verktyg för matematiklärare att använda i undervisningen och därmed ge förutsättningar för en god utbildning för alla. Se den inspelade intervjun här Länk till annan webbplats..