Text

2022-10-28

Digitala verktyg i förskolan

Kan barns språkliga, kreativa och sociala förmågor utvecklas med hjälp av digitala verktyg? Det menar Angelica Karlsson, förskollärare på Karossens förskola i Katrineholm.

Förskollärare och barn är samlade kring en lärplatta.

Det är över tre år sedan det skrevs in i förskolans läroplan (Lpfö18) att förskolebarnen ska få förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens. Inför förändringen kom reaktioner både från förskollärare och föräldrar som menade att barn inte behöver mer skärmtid utan tid att leka och utveckla sin sociala förmåga. Men kan digitala verktyg användas för att utveckla både kreativitet, språklig och social förmåga i förskolan?

På förskolan Karossen i Katrineholms kommun, arbetar förskolläraren Angelica Karlsson. Här ger hon sin syn på hur digitala verktyg kan användas i förskolans undervisning för att ytterligare stödja barnens språkliga, kreativa och sociala förmågor. Filmen producerades under hösten 2020 i samarbete med Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL).