Text

Lära till lärare

Är du lärarstudent och vill dela dina tankar och lärdomar om din väg till läraryrket? Eller är du handledare och vill dela dina upplevelser om handledning av studenter? Du kanske är lärarutbildare och vill ge en bild av dina erfarenheter? Här samlas inlägg från blivande förskollärare, grundlärare, ämneslärare samt deras handledare och lärare.

PLACEHOLDER TEXT!