Text

Lära genom lek

Fantasi, kommunikation, identitetsskapande, och spännande upplevelser... Lekens betydelse för lärandet i förskola och skola ges extra fokus här.

PLACEHOLDER TEXT!