Text

Estetiska uttrycksformer

Bild, musik, slöjd, dans, sång, film, foto, färger, form, kreativitet, skapande, gestaltning, konst...

Här presenteras, diskuteras och delas erfarenheter kring estetiska uttrycksformer och lärprocesser.

PLACEHOLDER TEXT!