Text

2022-01-25

Betydelsefull läsning

Vilken bok har haft störst betydelse i ditt liv?

Är det den allra första du läste själv? Eller den du fick uppläst för dig som liten för att du skulle kunna somna? Är det den du läst massor av gånger för att den får dig att minnas en lycklig stund? Eller en du inte läst än...

Jag har alltid minst en skönlitterär bok på gång. Högar (numera digitala) med sakprosa och vetenskaplig litteratur finns också nära till hands. Det är svårt att välja ut en bok som haft störst betydelse i mitt liv. Jag kommer inte från ett hem där vi samlades för godnattsaga innan sängdags. Mitt läsintresse kom senare, i skolåldern, till stor del från serietidningarnas värld. Som lärare har jag många gånger försvarat allt sorts läsande. Jag vet av egen erfarenhet att läsning av Fantomen, Finn och Fiffi och Tintinböcker kan leda vidare till mer avancerad litteratur så småningom. I mitt fall handlar det om att ingen talat om för mig vad jag ska läsa. Att jag har läst över huvudtaget har uppmuntrats och det jag läst har alltid diskuterats utifrån mitt intresse och mina upplevelser.

De elever jag undervisat har alltid fått välja sin läsning själv och den ska vara lustfylld i första hand, särskilt för dem som inte har lästraditionen med sig hemifrån. Jag menar att vi som lärare istället kan introducera olika sorters litteratur och läsa högt för att väcka intresse, engagemang, diskussioner och nya tankar. På det sättet kan vi inspirera till egen läsning och vilja att utmana sig själv. Jag vet att alla inte håller med mig men jag står fast vid övertygelsen om att läsning i första hand ska vara förknippad med lust och glädje eller för den delen, skräck och spänning. För att svara på min egen fråga i ingressen så har den bok jag själv valt att läsa haft störst betydelse i mitt liv.

Vilken är den bok som haft störst betydelse i ditt liv? Besvara gärna frågan i kommentarsfältet nedan!

Pia Ekholm Johansson

Relaterade inlägg

Lorem upsum

beskrivning

Läs mer

Lorem upsum

beskrivning

Läs mer

Lorem upsum

beskrivning

Läs mer