Text

Varmt välkommen till Pedagog Mälardalen

Denna webbplats är till för dig som är yrkesverksam i förskola, skola, vuxenutbildning, lärarstudent, lärarutbildare och forskare i Sörmland och Västmanland. Den drivs och finansieras av parterna inom Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) och syftar till att stimulera till lärande, pedagogisk utveckling och samverkan i regionen. Innehållet kommer att byggas upp i samverkan med dig som användare och är för tillfället till stor del ett oskrivet blad.

Pedagog Mälardalen är Sörmlands och Västmanlands gemensamma kanal och mötesplats för lärande, utveckling och samverkan för yrkesverksamma från förskola till högre utbildning. Den drivs av Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) och finansieras av parterna inom MKL. Pedagogsajter är ett etablerat koncept i Sverige med viljan att inspirera till lärande för respektive kommuns eller regions pedagoger och lärare. Några exempel är Pedagog Värmland, Lärtorget Göteborg, Pedagog Malmö, Pedagog Stockholm och Pedagog Örebro.

Innehållet kommer att vara en blandning av yrkesverksammas inlägg genom bloggar, vloggar och poddar samt redaktionens reportage och nyheter för att skildra både verksamhet och forskning i regionen. Det kommer att finnas information, kontakter och länkar vidare till resurser att använda i undervisningen och en kalender där det går att hitta kostnadsfria seminarier eller webbinarier. Pedagog Mälardalens innehåll ska bygga på användarnas behov och det uppmuntras därför till deltagande och interaktion.

Som användare ska du känna dig välkommen att bidra till innehållet med stöd från Pedagog Mälardalens webbredaktion. Det finns även sidor för MDU:s forskare och lärarprogrammen att förfoga över. Möjligheter att skapa tillfälliga chattrum, frågestunder eller annat som uppmanar till interaktivitet kommer också att möjliggöras. Om du vill bidra med till exempel ett blogginlägg tar du kontakt med redaktionen via länken nedan.

Med bidrag från dig som är yrkesverksam har vi förhoppningar om att Pedagog Mälardalen kommer att bidra till ytterligare lärande, utveckling och samverkan i vår region.

Tveka inte att höra av dig till Pedagog Mälardalens redaktion om du har några frågor.

Pedagog Mälardalens webbredaktion består av:

Jessica Götberg, Verksamhetsledare för MKL
Pia Ekholm Johansson, Webbansvarig

Finger pekar på en av flera pratbubblor.