Text

Varmt välkommen till Pedagog Mälardalen

Pedagog Mälardalen är webbplatsen för dig som är yrkesverksam i förskola, skola, vuxenutbildning, lärarstudent, lärarutbildare eller forskare i Sörmland och Västmanland. Den drivs och finansieras av parterna inom Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) och syftar till att stimulera till lärande, pedagogisk utveckling och samverkan i regionen. Innehållet kommer att byggas upp i samverkan med dig som användare och är därför ett delvis oskrivet blad.

Pedagog Mälardalen är Sörmlands och Västmanlands gemensamma digitala kanal och mötesplats för lärande, utveckling och samverkan för yrkesverksamma från förskola till högre utbildning. Den drivs av Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) som är Mälardalens universitets samverkansplattform med skolhuvudmännen, och finansieras av parterna inom MKL.

Pedagogsajter är ett etablerat koncept i Sverige med viljan att inspirera till lärande för respektive kommuns eller regions pedagoger och lärare. Några exempel är Pedagog Värmland, Lärtorget Göteborg, Pedagog Malmö, Pedagog Stockholm och Pedagog Örebro. Syftet med Pedagog Mälardalen är att stimulera till lärande, pedagogiskt utveckling och samverkan i den geografiska regionen Sörmland och Västmanland.

Innehållet kommer att vara en blandning av yrkesverksammas inlägg genom bloggar, vloggar och poddar samt redaktionens reportage och nyheter för att skildra både verksamhet och forskning i regionen. Det finns information, kontakter och länkar vidare till resurser att använda i undervisningen och en kalender där det går att hitta kostnadsfria seminarier eller webbinarier anordnade av bland andra MDU, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det finns även sidor för MDU:s forskare och lärarprogrammen att förfoga över i syfte att synliggöra forskning och aktiviteter. Möjlighet att skapa tillfälliga chattrum, frågestunder eller annat som uppmanar till interaktivitet finns också.

Pedagog Mälardalens innehåll ska bygga på användarnas behov och det uppmuntras därför till deltagande och interaktion. Som användare ska du känna dig välkommen att bidra till innehållet med stöd från Pedagog Mälardalens redaktion. Om du vill medverka med ett inlägg eller tips tar du kontakt med redaktionen via mejladressen nedan.

Följ gärna Pedagog Mälardalen på Facebook för att få uppdateringar om de senaste inläggen.

Med bidrag från dig som är yrkesverksam har vi förhoppningar om att Pedagog Mälardalen kommer att medverka till ytterligare lärande, utveckling och samverkan i vår geografiska region.

Tveka inte att höra av dig till Pedagog Mälardalens redaktion om du har några frågor. Redaktionen består av:

Jessica Götberg, Verksamhetsledare för MKL
Pia Ekholm Johansson, redaktör