Text

Instruktioner för bloggare, vloggare och poddare

Vi välkomnar inlägg från alla yrkesverksamma lärare och lärarstudenter från förskola till högre utbildning. Din berättelse är Pedagog Mälardalens livsnerv och därför vill vi göra det så enkelt som möjligt att dela innehåll. Vi har dock lagar om upphovsrätt och personuppgifter (GDPR) att förhålla oss till och därför behöver några riktlinjer följas. Dessa kan du läsa om nedan. Vi vill samla flera som vill dela med sig av sina berättelser under samma tak. Därför har vi skapat några ämnes- och temaplatser där ditt inlägg kan publiceras. Ge förslag till en ny plats om de som finns inte passar.

Blogginläggs innehåll och struktur

Du som vill berätta och dela med dig av dina erfarenheter och tankar kan bidra med innehåll i form av ett blogginlägg. Om du vill ha hjälp med ditt skrivande kan vi erbjuda ett visst stöd men det bästa är att försöka skriva det du vill berätta först och utgå från det. En mall för hur ditt inlägg ska lämnas in exemplifieras nedan.

Skriv texten utan fetstil, kursiveringar och rubrikformateringar. Det går bra att göra styckesindelningar och i texten ska det anges var eventuella bilder ska ligga. Redaktören läser igenom och kontrollerar språket samt gör ett förslag som skickas tillbaka till dig för godkännande innan publicering.

Bilder tas bäst med liggande kamera och sparas i så stor upplösning som möjligt dock inte större än 1 MB. Döp dem till bild 1, bild 2 o.s.v. och bifoga dem i mejlet (filformat jpg, png). Om du inte vill använda egna bilder ger du ett förslag på vad bilden ska föreställa så hjälper vi dig att ta fram den.

Se exempel på struktur för bloggtext och bild.

Vlogginläggs innehåll, struktur och form

Du som vill dela din berättelse i videoform ges möjlighet att göra det. Det finns begränsningar i filformat men ett kortare inlägg fungerar bra. I videoformatet är det viktigt att både ljud och bild blir bra och det kan krävas viss utrustning. Detta är dessvärre inget vi kan hjälpa till med. Det finns massor av tips och idéer om hur man kan strukturera sin vlogg att hämta på nätet. Vi publicerar videon i MDU:s streamingtjänst och bäddar in den i ett inlägg. Om du vill vlogga, ta kontakt med redaktionen för ytterligare instruktioner om tillvägagångssätt och vilka filformat som är möjliga att använda.

Poddinläggs innehåll, struktur och form

En podd kan vara ett sätt att dela ett samtal mellan två kollegor om undervisningen. Det som är viktigt är att ljudkvaliteten blir bra, så testa gärna innan. Det finns dessvärre ingen möjlighet för oss att hjälpa till med den delen. Det finns massor av tips och idéer om hur man kan strukturera sin podd att hämta på nätet. Vi publicerar ljudfilen i MDU:s streamingtjänst och bäddar in den i ett inlägg. Om du vill podda, ta kontakt med redaktionen för ytterligare instruktioner om tillvägagångssätt och vilka filformat som är möjliga att använda.

Några tips och viktiga punkter att ha i åtanke för dig som bloggar, vloggar eller poddar:

 • Om du berättar om din undervisning eller ger ett undervisningstips, motivera eller förklara varför du gjort just det valet. Att undervisningen är kopplad till läroplanen förutsätter vi men kan det förtydligas på något sätt. Om du dessutom har en tydlig teoretisk koppling, nämn den gärna.
 • Följande frågor kan vara bra att ha i åtanke:
  • Vem/vilka berättar jag för?
  • Vad/varför vill jag berätta?
  • Hur kan jag tydliggöra det jag vill förmedla? Exempel, bilder eller texter om du vloggar?
  • Kan jag uttrycka mig kort för att hålla uppmärksamheten kvar hos läsaren, tittaren eller lyssnaren?
 • Alla personer som förekommer i din berättelse måste ha gett sitt samtycke (för barn under 13 år krävs vårdnadshavares tillstånd). Det gäller både i text och på bild. Det är viktigt att tänka på att även antydningar kan vara avslöjande.
 • Pedagog Mälardalen är en reklamfri plats. Vi gör inte reklam för företag som säljer produkter eller tjänster av kommersiellt slag. Om kommersiella produkter nämns i ditt inlägg, exempelvis analoga och digitala läromedel eller pedagogiska möbler och saker, ska avsikten vara att förtydliga innehållet i din berättelse. Detta gäller även det bildmaterial som ska användas. Skriver du en bokrecension ska den vara nyanserad och saklig utifrån ditt perspektiv som pedagog och inte syfta till att göra reklam.
 • De bilder du använder måste vara dina egna om du inte har tillstånd från upphovspersonen. Om du saknar passande bild kan du beskriva vilket innehåll du önskar så hjälper vi dig att hitta en som är tillåten för webbpublicering. Samma sak gäller din bloggtext, din vlogg eller podd. Om du ska använda någon annans verk genom referat eller citat måste du ange vem upphovspersonen är.
 • Det är du själv som ansvarar för innehållet i ditt inlägg men vi hjälper till att granska det med utgångspunkt från ovanstående punkter.