Text

Datum för höstens PUSSeminarier

Professionsutvecklande samverkansseminarier anordnas för och med yrkesverksamma i förskola och skola, lärarstudenter, lärarutbildare och forskare. Utgångspunkten är förskolans och skolans möjligheter och utmaningar. Nu är höstens datum planerade.

Vad behöver en förskollärare eller lärare kunna? Vilka är de största utmaningarna i förskola och skola just nu? Hur kan vi öka barns och ungdomars lust att läsa? Vad vet vi om barns och elevers lärande i matematik? Vilka kunskaper och förmågor behöver de få med sig för sin och världens framtid? Dessa frågor och många fler vill vi belysa, diskutera och reflektera kring tillsammans med dig och dina kollegor genom fysiska seminarier på campus Eskilstuna eller Västerås.

Höstens PUSSeminarier

Under läsåret 23/24 anordnades sju professionsutvecklande samverkansseminarier (PUSS). Innehållet varierade men den röda tråden var förskolans och skolans möjligheter och utmaningar. Nu planerar Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) för nästa läsårs PUSS i samverkan med yrkesverksamma i förskola och skola, lärarstudenter, lärarutbildare och forskare. Innehållet är inte helt klart ännu men boka gärna in följande datum i kalendern så återkommer vi om innehållet efter sommaren.

  • 12 september kl. 16.15-18.00, Campus Eskilstuna
  • 16 oktober kl. 16.15-18.00, Campus Västerås
  • 12 november kl. 16.15-18.00, Campus Eskilstuna

Teman för seminarierna

Varje seminarietillfälle organiseras runt ett särskilt tema som introduceras genom att en inbjuden person delar med sig av sitt specifika pedagogiska och didaktiska intresse, sina erfarenheter och kunskaper kring frågor om skolans utmaningar och möjligheter. Det kan vara studenter som har skrivit ett examensarbete, lärare som arbetar med utveckling av sin undervisning, eller en forskare som har något intressant att dela med sig av. Även röster från andra sammanhang som är viktiga och intressanta ur ett utbildningsperspektiv kan bjudas in för att bredda den gemensamma förståelsen.

Mötas i ögonhöjd

Utifrån varje tillfälles tema och innehåll delar alla deltagare med sig av sina egna erfarenheter, tankar och funderingar. I detta forum är allas röster viktiga och vi strävar efter att mötas i ögonhöjd med barns och elevers välmående och utveckling som gemensamt fokus. MKL bjuder på smörgås om du kommer direkt efter jobbet.

Har du någon skolrelaterad fråga som du vill dela med dig av eller fördjupa dig i? Ta kontakt med MKL via Johannes Rytzler, universitetslektor vid MDU.