Text

En mörkhårig kvinna och en ljushårig kvinna står vid ett podium.

Cecilia Bergentz och Annaliina Gynne, Mälardalens universitet

Uppdragsutbildning med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

En fortbildningsinsats har nyligen påbörjats med syftet att stärka kompetensen för yrkesverksamma förskollärare och lärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

För att barn och elever med ett annat modersmål ska klara av utmaningen att lära sig svenska samtidigt som de utvecklar ämneskunskaper, krävs undervisning som använder ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Genom utbildning om SKUA blir du som lärare bättre på att hantera en lärandemiljö där olika normer och värderingar möts och utvecklas, vilket bidrar till elevernas lärande.

En mörkhårig kvinna håller ett föredrag.

Anna Carling, Mälardalens universitet

Fortbildningsinsats i samverkan

Nyligen startades en av fem fortbildningar inom SKUA-fältet som utformats i samverkan mellan Mälardalens universitet och Norrtälje kommun. Rektorer i förskola, grundskola och gymnasium samt blivande SKUA-piloter i förskola och grundskola kommer att fortbildas främst under läsåret 2024-2025. All skolpersonal kommer dessutom att erbjudas en inspirationsdag med temat SKUA under året.

Annaliina Gynne, Anna Carling och Cecilia Bergentz, lärare i fortbildningsinsatsen, var nöjda efter att ha introducerat ämnesområdet och upplägget för förskolans och skolans rektorer vid det första tillfället.

“Det är fantastiskt roligt att få möta rektorer i förskola och skola med genuint intresse för att utveckla sitt pedagogiska ledarskap och fördjupa sina och sin personals kompetens i SKUA. Vi ser fram emot de fortsatta insatserna för SKUA-piloter som sätter i gång efter sommaren.”