Text

Kurser i artificiell intelligens

Mälardalens universitet erbjuder, på uppdrag av Skolverket, två kurser om totalt 15 hp för dig som ska undervisa i ämnet artificiell intelligens på gymnasienivå.

Från hösten 2024 är artificiell intelligens ett nytt ämne i gymnasieskolan och på komvux. Du som redan är behörig lärare i teknik, matematik, programmering, gränssnittsdesign eller webbutveckling i gymnasieskolan behöver 15 hp inom artificiell intelligens för att bli behörig att undervisa i ämnet. Mälardalens universitet erbjuder i höst, på uppdrag av Skolverket, två kurser uppdelade i två olika ämnesområden.

Att undervisa i ämnet artificiell intelligens på gymnasienivå med inriktningen

  • tekniskt perspektiv (7,5 hp)
  • samhällsperspektiv (7,5 hp).

Mer detaljerad information om kursplan, innehåll, behörighetskrav och anmälan finns på Mälardalens universitets webbplats.