Text

Nyhetsbrev om hälsofrämjande skolutveckling

Fyra gånger per år publicerar Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län ett nyhetsbrev om Hälsofrämjande skolutveckling.

I nyhetsbreven hittar du information om ANDTS, sexualitet, samtycke och relationer, enkätundersökningen Liv & hälsa ung samt flera olika aspekter på hälsa/folkhälsa. I det senaste numret finns bland annat information om webbkurser om sexualitet, samtycke och relationer för samtliga skolformer samt webbinarium om nikotinprodukter.

I det senaste brevet framgår även information om ett kunskapsunderlag om barn i ekonomisk utsatthet. Enligt data från SCB 2021 var Sörmland det län som hade högst andel barn och unga som levde i hushåll med låg inkomststandard. Det nedslående resultatet ledde till ett utforskande arbete med syfte att förstå barnfattigdomen ur ett systemperspektiv.

I det nyligen publicerade kunskapsunderlaget synliggörs sambandet mellan förmågan att lyckas i skolan och att växa upp i en ekonomiskt utsatt familj, samt mellan ekonomisk utsatthet och långvarig skolfrånvaro. Detta framgår även i data från regionens enkätundersökning Liv och Hälsa ung. Där kan utläsas att det finns ett samband mellan de som svarar att de är mycket oroliga för sin familjs ekonomi, och de som svarar att de har minst fem F i betyg. Av de som svarar att de är mycket oroliga för ekonomin har 21,9 procent minst fem F. Av de som svarar att de inte alls är oroliga för ekonomin har 3,6 procent minst fem F.

Bild på Katarina Gustafson, strateg inom hälsofrämjande skolutveckling på Region Sörmland

Katarina Gustafson, Region Sörmland

"Just nu kommuniceras resultaten av dessa undersökningar på olika sätt. Förhoppningen är att problematiken kan stävjas i framtiden genom olika insatser, men det är komplexa frågor som i stor utsträckning påverkas av politiska beslut", säger Katarina Gustafson, strateg inom hälsofrämjande skolutveckling på Region Sörmland.

Om du vill läsa mer finns kunskapsunderlaget publicerat på Region Sörmlands regionala utvecklingswebb.

Vill du regelbundet bli uppdaterad med nyheter om hälsofrämjande skolutveckling kan du, oavsett om du arbetar i Västmanland eller Sörmland, prenumerera på nyhetsbrevet.