Text

Webbinarier om praktiknära forskning

Under våren arrangerar Umeå universitet två öppna webbinarier inom ramen för ULF (Utbildning, Lärande, Forskning). Du som är intresserad av att löpande ta del av skolforskning, eller vill ta del av erfarenheter från ett pågående praktiknära forskningsprojekt, är välkommen att delta.

Anmälan sker via länkarna under respektive rubrik.

Onsdag 24 april, 12.00–12.50: Spridning av resultat från undervisningsnära och praktiknära forskning.

Seminariet vänder sig till dig som är nyfiken på att ta del av ny forskning som kan hjälpa dig i din undervisning eller själv medverka i artikelskrivande. Som inspiratörer medverkar representanter från den populärvetenskapliga tidskriften Forskning och utveckling i förskola och skola (Fufos) och ForskUL, en vetenskaplig tidskrift för undervisningens utveckling. Mer information och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fredag 3 maj, 12.00–12.50: Skolfrånvaro – kartläggning av närvarofrämjande insatser i en mindre kommun

Under seminariet få vi ta del av erfarenheter och utmaningar från ett pågående kartläggningsprojekt om närvarofrämjande insatser på grundskolan. Vad fungerar och hur vet man vad som är verksamt? Mer information och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.