Text

2024-03-04

Bidra till studie om användning av visuellt stöd i undervisningen

Vill du bidra till forskning på Mälardalens universitet? Du som är lärare och undervisar i årskurs 4-9 erbjuds att delta i förstudie till forskningsprojekt om visuellt stöd i undervisningen.

I den pedagogiska praktiken finns en bred uppfattning om att visuellt stöd är viktigt för elever som möter svårigheter i sitt lärande. Forskningen visar däremot att effekter av visuellt stöd kan variera utifrån den didaktiska situationen och elevers förståelse och behov. Det säger Nina Klang, docent i specialpedagogik på Mälardalens universitet. Hon genomför just nu en förstudie inför ett möjligt större forskningsprojekt tillsammans med studenter från specialpedagog- och speciallärarprogrammet som engagerats i arbetet.

-Vi vill öka kunskapen om de verksamma lärarnas erfarenheter av användning av visuellt stöd i deras undervisning, säger Nina. På sikt hoppas vi genom forskningen att få en djupare förståelse av hur visuellt stöd kan användas för att stödja elevers lärande.

Vill du vara med och bidra med din kunskap och erfarenhet om användning av visuellt stöd i din undervisning? Vid intresse finns två enkäter att välja mellan nedan och de tar mellan 10-18 minuter att besvara. Om du undervisar i alla ämnen väljer du att besvara en av dem. Enkäterna stängs den 2 april.

Enkät för lärare i matematik: Visuella representationer i matematikundervisningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enkät för lärare i svenska, SO, NO, teknik och PREST-ämnen: Språkstödjande arbete med hjälp av visuellt stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ditt deltagande är frivilligt och konfidentiellt

Du tackar ja till att delta genom att fylla i enkäten. Ditt deltagande är dock helt frivilligt och anonymt. Varje svar som kommer in i enkätundersökningen tilldelas automatiskt en kod och kommer inte att kunna koppas till enskilda individer, så länge du inte själv vill uppge dina kontaktuppgifter. Resultat av enkätundersökningen kommer att presenteras i två uppsatser inom ramen för speciallärarprogrammet vid Mälardalens universitet och två artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Vi kommer även att skicka ut en kortare sammanfattning av resultat via mail.

Kontaktuppgifter (klicka på namnet för länk till mejl):

  • Nina Klang, docent i specialpedagogik vid Mälardalens universitet, tel: 070–4711621

Studenter vid speciallärarprogrammet, Mälardalens universitet: