Text

Svenska folkets internetvanor 2023 har presenterats

Nu har årets upplaga av Svenskarna och internet 2023 släppts! Rapporten ger insikter om både barns och vuxnas digitala beteenden och i år är det tydligt att händelser i omvärlden påverkar svenskarnas internetvanor.

Häromdagen presenterade Internetstiftelsen undersökningen Svenskarna och internet 2023. Kunskaps- och analysföretaget Novus har haft i uppdrag att samla in och sammanställa data för undersökningen. Under januari och februari 2023 besvarade runt tre tusen deltagare, från 8 år och uppåt, frågor om deras internetvanor. En kompletterande studie om AI-användning genomfördes i augusti 2023. Resultatet presenteras i en rapport som går att ladda ner och läsa på Internetstiftelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är också möjligt att se en presentation av resultatet i följande lanseringsfilm eller läsa sammanfattningen nedan:

Händelser i omvärlden påverkar internetvanor

Ett tydligt resultat i årets rapport är att händelser i omvärlden påverkar det digitala livet för de tillfrågade. Nyhetskonsumtionen har ökat och fler tänker källkritiskt kring det som publiceras. Det uttrycks även en oro för filterbubblor, att det som presenteras i sociala medier utgör ett urval som förstärker ens tidigare åsikter.

Den viktigaste nyhetskällan för unga svenskar är sociala medier. Tiktoks flöde är en viktig källa för samhällsnyheter men det är också vanligt att följa populära personer för uppdateringar. Influensern Therese Lindgren och politiker som Magdalena Andersson och Ulf Kristersson har till exempel många följare i åldersgruppen.

Samhällsdebatten om brottsbekämpning har också gett utslag i resultatet. Nästan alla svarande tycker att polisen ska få ökade befogenheter gällande kameraövervakning i offentliga miljöer och de flesta anser att polisen borde ges tillgång till privata konversationer vid misstanke om brott.

Konsumtionen av böcker sker allt oftare digitalt

Två tredjedelar av de tillfrågade konsumerar böcker (fler kvinnor än män) och den digitala bokläsningen ökar till nackdel för pappersboken. Digitaliseringen öppnar dörrar för äldre och funktionsnedsatta som uppger att de inte skulle kunna läsa böcker alls om det inte funnits digitala upplagor. De som lyssnar på ljudböcker eller läser e-böcker ser också andra fördelar. De digitala böckerna tar lite plats, är miljövänliga och ger möjlighet att utföra andra aktiviteter samtidigt.

Populäraste sociala medieplattformarna

I rapporten går också att läsa att Youtube, Facebook och Instagram är de sociala medieplattformar som används i störst omfattning totalt sett. För 00-talisterna är det Snapchat, Tiktok och Roblox som toppar listan efter Youtube.

Barnens internetvanor

Det har även ställts frågor om barns internetanvändning. Det framgår att nära 9 av 10 barn på lågstadiet dagligen använder internet och en majoritet av barnen har fått sin första mobiltelefon redan innan de fyllt tio år. Mer än hälften av föräldrarna med barn mellan 8-19 år har möjlighet att spåra mobilen med hjälp av platsdata och gör det både med och utan barnens vetskap.

Nära 9 av 10 barn (8-19 år) har spelat dataspel på nätet det senaste året och 7 av 10 av dem umgås med vänner via spelplattformarna. Här redovisas också resultat om i vilken utsträckning barn blivit utsatta för näthat och för exponering av nakenbilder.

Svenskarna och AI

Lanseringen av ChatGPT och andra kraftfulla AI-verktyg har uppmärksammats under året. En särskild undersökning om AI genomfördes därför i augusti 2023. Resultatet visar att en tredjedel av svenskarna har använt någon form av AI-verktyg det senaste året. ChatGPT är det mest använda verktyget. AI-tjänsterna används främst för privat bruk och endast 8% svarar att de främst använt verktyget för studier.

En tredjedel av svenskarna tror att AI kommer att ha en övervägande negativ påverkan på framtiden.

Läs hela rapporten eller ta del av sammanfattningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.