Text

Skolgång och etablering för unga med utländsk bakgrund

Nya perspektiv på skolgång och karriärvägar för unga med utländsk bakgrund presenteras i en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO).

Nära en tredjedel av Sveriges unga vuxna är själva födda utomlands eller har två utlandsfödda föräldrar. I medierna rapporteras om gruppens otillräckliga betyg och därmed låga behörighet till gymnasiet och efterföljande konsekvenser. Men hur väl överensstämmer denna bild med verkligheten? För att få en helhetsbild har Jan O. Jonsson och Carina Mood, båda forskare i sociologi vid Stockholms universitet, följt unga i grundskolan genom hela utbildningssystemet fram till deras sysselsättning som unga vuxna.

Resultatet av studien visar att det går mycket bra för en stor majoritet för unga med utländsk bakgrund. Stort skolengagemang, höga ambitioner och självförtroende i studierna är utmärkande för gruppen. Fler har också högskoleexamen i jämförelse med gruppen unga med svensk bakgrund. Gällande sysselsättning i åldrarna 25 till 30 finns det små skillnader när det gäller både etablering och inkomster mellan de olika grupperna. Däremot visar resultatet stora skillnader för de individer som kommit till Sverige vid 9 till 15-årsåldern. Denna grupp har, högst förståeligt, större språkliga utmaningar och förkunskaper saknas för undervisningen.

Forskarna hoppas att det i framtiden sprids en mer nyanserad bild av de skolor som har en stor andel elever med utländsk bakgrund. Det är inte rätt att framställa gruppen som präglas av studiemisslyckanden. Dessutom hoppas de att det på ett systematiskt sätt kommer att byggas upp kunskap om hur unga som invandrat sent under barndomen bäst kan introduceras i det svenska skolsystemet.

Läs hela rapporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Karriärer och barriärer – en ESO-rapport om skolgång och etablering för unga med utländsk bakgrund