Electrification Hub logotype

Text

Datum 2023-02-03
Artikeltyp News

[2023-02-03] 63 miljoner beviljade för nytt kompetenscenter för framtidens hållbara energilösningar  

Övergången till ett mer elektrifierat, decentraliserat och digitaliserat energisystem med hög andel förnybar energi medför många utmaningar men också möjligheter. Energimyndigheten beviljar därför medel på 63 miljoner kronor till ett nytt kompetenscenter - koordinerat från Mälardalens högskola, MDH.

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Såväl vatten- och livsmedelsförsörjning, transporter, hälsa- och sjukvård som kommunikation och industrin är beroende av energi. Utan energi kan inga infrastrukturer eller sektorer drivas. Därför är energisektorn dagens mest kritiska infrastruktur. Ett haveri i delar av energisektorn leder till negativ påverkan på andra infrastruktursystem – och kan leda till katastrofsituationer. Övergången till ett mer elektrifierat, decentraliserat och digitaliserat energisystem med hög andel förnybar energi medför många utmaningar men också möjligheter. Energimyndigheten beviljar därför medel på 63 miljoner kronor till ett nytt kompetenscenter - koordinerat från Mälardalens högskola, MDH.

Energimyndigheten beviljar medel till kompetenscentret RESILIENT - Energy Systems Competence Centre. RESILIENT koordineras från Mälardalens högskola, MDH (Mälardalens universitet. MDU från och med 1 januari 2022) och syftet med kompetenscentret är att tillhandahålla ny forskningsbaserad kunskap, verktyg och praxis som antar ett systemperspektiv för säker och effektiv energiförsörjning i hållbara, fossilfria energisystem med låg klimatpåverkan - och i enlighet med Agenda 2030-målen för hållbar utveckling.

- Projektets cirka 40 partners från både akademi, industri och offentlig sektor, vittnar alla om behovet av ny kunskap utifrån ett systemperspektiv och i samarbete mellan olika discipliner för att vi ska kunna implementera framtidens hållbara energilösningar. Genom kompetenscentret RESILIENT får vi möjlighet till ett sådant samarbete och kan bidra till att ta fram viktig ny kunskap, säger professor Eva Thorin, forskningsledare för inriktningen framtidens energi.

Omvandling av ett marknadsekosystem

Omställningen till ett mer elektrifierat, decentraliserat och digitaliserat energisystem kan ses som en omvandling av ett marknadsekosystem. Förutom ny teknikutveckling omfattar den förändringar i olika intressenters roller, där tidigare separata producenter och konsumenter nu kan vara båda samtidigt. Slutanvändarna, som består av både privatpersoner, företag och offentlig sektor, kommer att få nya roller i det nya energisystemet.

Digitaliseringen inkluderar tillgång till och användning av mer data, artificiell intelligens och automatisering som öppnar nya möjligheter för effektiv design och planering. Samtidigt kan leverantörer som tillhandahåller teknik och system behöva ändra sin kompetens och sitt arbetssätt för att möta förändringarna i energisystemet.

Samarbete mellan akademi, företag och offentlig sektor

RESILIENT:s roll är att utforska och därmed bidra till att underlätta denna omvandling för att kunna uppnå Agenda 2030-målen genom sektorsövergripande samarbete mellan akademi, företag och offentlig sektor.

- Vi är hedrade att Energimyndigheten valt att stödja kompetenscentret RESILIENT och stolta över att som Sveriges nyaste universitet få koordinera detta viktiga arbete med sektorsövergripande samverkan mellan forskare, leverantörer och slutanvändare. Genom stödet kommer RESILIENT att kunna etablera internationellt attraktiva forskningsmiljöer i nära samverkan som bedriver excellent och behovsdriven forskning, säger Peter Rohlin, centrumföreståndare för RESILIENT.

RESILIENT koordineras från Mälardalens högskola, MDH (Mälardalens universitet. MDU från och med 1 januari 2022). Övriga deltagande forskningsorganisationer är Uppsala universitet, Högskolan i Gävle, Umeå universitet och RISE. Antalet deltagande företag/organisationer är cirka 40 stycken, spridda över hela landet. Start för centret blir den 1 april 2022. Energimyndigheten beviljar medel på 63 miljoner, övriga parter finansierar resten. Den totala budgeten är på 189 miljoner kronor för fem år, med option för ytterligare fem år.

I kompetenscentret ingår följande parter:

Mälardalens högskola, Uppsala universitet, Högskolan i Gävle, Umeå universitet, RISE, AA Logistik, Absolicon Solar Collector AB, AMF Fastigheter, Alstom, eGain International AB, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB, Fastighets AB Stenvalvet, Fastighetsägarna Stockholm, Gävle Energi AB, Hitachi Energy, Humlegården Fastigheter, Independent Business Group Sweden, Mestro AB, MG Sustainable Engineering, Mälarenergi, Powercell Sweden, SI Communities, Smart Innovation Norway, Svealandstrafiken, Umehem Fastigheter, Volvo Construction Equipment, Vätgas Sverige idella förening, Öresundskraft, Enköpings kommun, Entré Hofors, Eskilstuna kommun, Fortifikationsverket, Hofors kommun, Strängnäs kommun, Umeå kommun, Västerås stad.

Press contacts:

Elin Svanström, Electrification Hub, elin@electrificationhub.com

Mikael Hjorth, Electrification Hub, mikael@electrificationhub.com

Contact Information