Text

Datum 2023-01-24
Artikeltyp Aktuellt

[2023-01-24] Elektrifieringsaktörer laddar för att lösa behov av kompetens i Mälardalen

Bidtext

I Mälardalen finns flera världsledande företag inom de växande sektorerna elektrifiering, energi och mobilitet. Elektrifieringen är viktig i klimatomställningen och gör att det finns ett stort behov av kompetens. Att talanger attraheras till regionen och kan utvecklas där är avgörande för att klara omställningen, i regionen och globalt. Därför initierar Electrification Hub en satsning som ska möta en av branschens viktigaste frågor, kompetensförsörjningen.

Den 25 januari samlar innovationsacceleratorn, Electrification Hub, ett nätverk av offentliga och privata aktörer i Västerås för att kraftsamla arbetet med att hitta, attrahera och behålla talanger och kompetens i regionen. I Mälardalen finns ett unikt kluster av aktörer som samverkar för att hitta gemensamma lösningar för att reducera utsläpp av växthusgaser genom att elektrifiera tunga transporter. Kompetenta medarbetare är ett gemensamt behov för att lyckas med elektrifieringen. Tillgång till rätt kompetens och personal är nödvändig för utbildning och forskning samt för växande och nya bolag som driver på omställningen, investeringar och innovation. Tillsammans med sina partners arbetar Electrification Hub i samverkan för att skapa innovationer och testmiljöer där växande bolag och lösningar utvecklas snabbare.

– Varför vi fokuserar på talangattraktion och kompetensförsörjning har ett enkelt svar. Vi måste. En helt ny infrastruktur ska byggas när energi- och transportsektorn slås ihop. Utan tillgång till rätt kompetens och innovation kommer vi inte klara av att möta klimatmålen, säger Elin Svanström på Electrification Hub.

Utvecklingen går snabbt och behovet av kompetens är stort hos många företag i regionen. Northvolt har sin utvecklingsverksamhet i Västerås och även Alstom bygger sitt globala innovationscenter för e-mobilitet där. I regionen finns även ABB, Volvo Construction Equipment, Epiroc och många fler som står mitt i elektrifieringsresan. Hitachi Energy hade som mål att öka antalet anställda med 1000 personer förra året, ett mål som man även har satt upp för 2023.

– Vi välkomnade rekordmånga kollegor förra året och ser en lika stark tillväxt framför oss under detta år. Elektrifieringen och hela energiomställningen är de största transformationerna sedan den industriella revolutionen och vi behöver bli många fler som vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Jenny Lundberg, HR-chef på Hitachi Energy i Sverige.

I regionen finns också många underleverantörer, startups och etablerade små- och medelstora företag som är viktiga i omställningen. Därför arbetar Electrification Hub tillsammans med ett stort antal organisationer inklusive inkubatorer, företagsfrämjande aktörer, näringslivskontor och etableringsansvariga för att stötta företagens utveckling. Electrification Hub har sitt säte på Mälardalens universitet där det finns stor erfarenhet av att jobba i bred samverkan kring samhällsutmaningar. Närheten till universitet skapar stora möjligheter att koppla ihop forskning med innovation och implementation.

– Utmaningarna är gemensamma och därför måste vi jobba ihop för att hitta lösningar. Vi samlar industrin tillsammans med akademin, branschorganisationer, entreprenörer och offentliga aktörer för att rusta för framtiden, säger Mikael Hjorth på Electrification Hub.

Förebilder från branschen visar vägen

Under eventet, som samlar offentliga aktörer och näringslivet, utbildningsanordnare, inkubatorer och personalansvariga inom industrin, kommer flera filmer med förebilder från branschen att lanseras. I dessa berättelser kan man följa ”Elektrifieringshjältar” i Mälardalen som arbetar i frontlinjen för att minska klimatpåverkan från tunga transporter.

”Elektrifieringsbranschen är en framtidsbransch där man får vara med och forma ett hållbart samhälle. Genom att lyfta fram dessa stjärnor vill vi visa på de fantastiska möjligheterna som finns och locka fler att vilja jobba, leva och bo här i Mälardalen.” avslutar Elin Svanström.

Electrification Hub

Electrification Hub är en innovationsaccelerator som samlar spetskompetens i gemensamma satsningar för att accelerera utvecklingen kring elektrifiering, energi och elektromobilitet och driva på klimatomställningen i Sverige och internationellt. Målet är att bidra till Sveriges uppsatta mål att minska de tunga transporternas miljöpåverkan genom en 70-procentig minskning av utsläppen.

Mer information om filmserien "Electrification Heroes" finner du här:

Mer information om Electrification Hub finner du: här

Samverkansparter inom Electrification Hub

ABB, Alstom, Epiroc, Hitachi Energy, InnoEnergy, Mälardalens universitet, Northvolt, Region Västmanland, RISE, Svealandstrafiken, Uppsala universitet, Volvo Construction Equipment och Västerås stad.

Electrification Hub delfinansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

För mer information kontakta

Elin Svanström, Electrification Hub, elin@electrificationhub.com

Mikael Hjorth, Electrification Hub, mikael@electrificationhub.com

 

 


Kontaktinformation