Daniel Rosenberg

021-1235457

daniel.rosenberg@mdh.se

Rum 1523, Västerås

Daniel Rosenberg

Tjänster & uppdrag

Webbstrateg

Sektionen för kommunikation och externa relationer

Redaktör (tjänstledig)

Akademin för hälsa, vård och välfärd

Projektledare för mdh.se

Presentation

Lorem ipsum

Publicerade artiklar

2019

Att skapa webbplatser

Daniel Rosenberg Jan Sandström

2019

Lärdommar från ett webbprojekt för högskola och universitetet

Daniel Rosenberg

Konferensbidrag

2019

Webbstrateg

Daniel Rosenberg Jan Sandström

$stringified