Text

Om projektet

DISTRHEAT (Digital Intelligent and Scalable conTrol for Renewables in HEAting neTworks) är ett forskningsprojekt som finansieras av Europeiska kommissionen genom ERA-Net Smart Energy Systems (SES). Projektet startade den 1 november 2019 och avslutas den 31 oktober 2022.

Syftet med projektet är att demonstrera och testa i verklig driftsmiljö Model Predictive Control (MPC) som tillämpas på fjärrvärme- och kylnätverket (DHC).

DHC har visat över åren sin potential att minska koldioxidutsläppen, förbättra energieffektiviteten och integrera förnybara energiresurser. På dessa system finns det olika styrnings-relaterade utmaningar framförallt behovet för snabbare respons till last variation, särskilt i närvaro av mycket varierande klimatförhållanden som troligen kommer att inträffa oftare inom en nära framtid. Innovativa åtgärder krävs för att effektivt driva och optimera DHC för att minska energiförbrukningen och människors påverkan på planeten.

Behovet av avancerade kontroller som kan möta de utmaningar som den ökande andelen förnybara energikällor och klimatförändringsförhållanden ställer upp påpekas. Till skillnad från traditionella kontrollmetoder är Model Predictive Control (MPC) istället en väletablerad teknik i processindustri men knappast inom DHC område. Tekniken tillåter kontroll och optimering av systemet som tar hänsyn till framtida beteende i en framtida tidshorisont.

MPCs potential kommer att demonstreras på två olika demonstratörer: (i) en småskalig DHC för att uppfylla den termiska efterfrågan i tjänstesektorn i Italien och i (ii) en storskalig DHC för att uppfylla den termiska efterfrågan i bostadssektorn i Sverige. Projektet kommer inte bara att ta itu med tekniska detaljer, utan kommer även att analysera den sociala och ekonomiska effekten av den föreslagna tekniken och ta itu med de potentiella hinder och möjligheter till dess spridning.

DISTRHEAT kommer att fortsätta demonstrationen av ett nytt smart styrningssystem som gör det möjligt att minska den globala energiförbrukningen av energisystem med flera källor och termiska nätverk. Resultaten av studien kommer att utgöra en referens för intressenterna i energisektorn och kommer att leda till en betydande förändring i hur energisystemen hanteras och kontrolleras. Dessutom kommer spridningen av en lovande smartteknik på industriell nivå att bli baslinjen för vidare utveckling i hela Europa.

Projektpartnerskapet inbegriper två behovsägare (Siram Veolia och Mälarenergi), två forskningsinstitutioner (Center for Energy and Environment vid University of Parma and School of Business, Society and Engineering vid Mälardalen University) och en teknikleverantör (First Control Systems AB).