Text

Projektifiering

Fokus ligger på att förstå hur tekniken förändrar organisationsstrukturering genom utveckling av nya normer för organisering, med betoning på flexibilitet och temporalitet.

Projektledare är Anette Hallin