Text

Digitalisering – mode eller fundamental förändring? (Och varför är det viktigt?

2017-12-06

“Digitalisering”. Det är ett ord som vi ser överallt nu för tiden, inte sant? En del – kanske framförallt de som föddes under förra århundradet – kanske undrar vad som är nytt. Datorer har trots allt funnits ett tag och information har faktiskt överförts och lagrats digitalt rätt länge nu. Många av oss har också haft tillgång till internet och andra digitala nätverk sedan mitten av 1990-talet. Så vad är det som är nytt nu? Är digitaliseringen ett mode eller en fundamental förändring?

Svaret är: både-och.

Det är sant att i kombination med ökad hastighet och omfattning när det gäller digital överföring av data möjliggör utvecklingen av digitala tekniker en mängd olika slags produkter och tjänster som kan användas i alla möjliga sammanhang. Det nya när vi i dag talar om digitalisering ligger således i hastigheten och omfattningen av de tekniker och den infrastruktur som förutsätter dess användning, snarare än i teknikerna i sig. Det vi ser i dag när det handlar om digital innovation är alltså främst en kombination av redan existerande tekniker som, eftersom de har kombinerats på innovativa sätt och använts i nya kontexter, känns nya. I den här bemärkelsen kan pratet om digitalisering sägs vara ett mode.

Men det är just för att digitaliseringen bygger på att man kombinerar så kallade ”general purpose technologies”, såsom datorn och olika nätverk som möjliggör överförandet av digital information, som en fundamental förändring äger rum. Och den här förändringen kommer att påverka oss alla, eftersom den sker på många nivåer samtidigt.

På en individuell nivå innebär digitaliseringen att vårt sätt att göra saker i vardagen förändras; och detta gäller både i våra privatliv och i arbetslivet. Digitaliseringen förändrar också sätten vi interagerar med andra människor och sätten vi kommunicerar med varandra eftersom reglerna och normerna för social interaktion förändras. Att behärska de olika genrer som e-post, chat och sociala medier utgör har till exempel blivit viktigt för att inte bli missförstådd eller få ett felaktigt rykte. Och istället för att ta till oss nyheter som väljs och presenteras av nyhetskanaler som vi kan lita på möter vi dagligen en mängd påståenden om vad som händer i världen, i olika sammanhang, vilket kan göra det svårt att avgöra vad som är sant och vad som är lögn.

På en organisatorisk nivå innebär digitaliseringen att vissa jobb blir överflödiga, men digitaliseringen genererar också nya jobb. Tungt manuellt arbete kan numera utföras av robotar istället för människor men implementeringen av digitala tekniker kräver också att systemtekniker och människor med digital kompetens i större utsträckning än tidigare arbetar i de grupper och organisationer som tidigare fick hjälp av IT-avdelningen, eller av det företag som man hade outsourcat IT-driften till. Digitaliseringen innebär att fler arbetsuppgifter kan utföras på andra ställen än den fysiska arbetsplatsen, vilket påverkar organisering och ledning av arbete, och möjligheterna och utmaningarna som följer med digitalisering kräver ett nytänk kring företagsstrategi och position i värdekedjan.

På samhällsnivå förändrar digitaliseringen förutsättningarna på marknader när nya affärsmodeller växer fram (tänk AirBnb och Uber), och i takt med att konsumenters och medborgares beteende förändras. Nya tekniker möjliggör att man kan samla, spara och analysera data om konsumenter och medborgare, vilket förändrar förutsättningarna för marknadsföring och lobbyingverksamhet. Det skapar också nya möjligheter att spåra sjukdomars spridning och terrorverksamhet men möjliggör också övervakning som kan vara integritetskränkande.

Exemplen som ges här är bara några få i en oändlig rad av möjliga sådana.

Den digitala utvecklingen är förförisk för dem av oss som är fascinerade av tekniker såsom drönare, själv-körande fordon, robotar som utför precisionsmässiga kirurgiska ingrepp, människoliknande robotar som utför hushållssysslor och robotkatter som muntrar upp dementa människor. För dem av oss som inte är lika teknikintresserade kan utvecklingen verka skrämmande och oroande.

Oavsett hur digitaliseringen är ett mode och hur den orsakar fundamental förändring behöver dess utveckling studeras och problematiseras. Detta är vår uppgift som forskare.

Vi som skapat denna blogg är alla forskare som strävar efter att utveckla en förståelse för digitaliseringens konsekvenser och på den här bloggen kommer vi att reflektera kring vad vi ser och kommer fram till.

Vår uppgift som forskare är att studera, reflektera kring och problematisera denna utveckling för att skapa kunskap som kan användas av de som utvecklar policys, av företag och av medborgare som vill ta en aktiv roll i att vara med och skapa framtiden.

Välkommen att följa med på vår resa!