sites.mdu.se

Text

Datum 2022-03-11
Artikeltyp Aktuellt

Utställning om det senaste inom forskningen framtidens energi

Den 22 mars kl.11.30 -12.00 har du chansen att ta del av de senaste framstegen inom förnybar energi och möta två av våra framstående forskare inom området - Bengt Stridh och Jinuye Yan - via bibliotekets digitala utställning "Med solsken i blick".

Passa på att ställa dina frågor och fördjupa dig inom solceller och hur man förändrar världen och skapar ett mer hållbart energisystem.

Utställningens innehåll

Solpaneler och odling = sant

Vår forskare Bengt Stridhs expertisområde är inom solenergi och solceller. Han har tillsammans med MDU:s agrivoltaic team nyligen vunnit pris för sin forskning som kombinerar solpaneler och odling på ett gynnsamt sätt. Kombinationen innebär att man kan producerar miljövänlig solel samtidigt som solcellerna skuggar marken, vilket betyder att markens fuktighet ökar som gynnar odlingen när det är torrt väder. Forskningsområdet kallas ”Agrivoltaics”.

Så får vi med alla och skapar ett hållbart energisystem

Jinyue Yan är professor i energiteknik på MDU och tillhör den exklusiva skaran forskare som har mest inflytande i världen inom sitt forskningsområde. Han forskar om hur man kan få samhället att gå mot ett mer hållbart energisystem. Även om tekniken finns idag finns det utmaningar som skapar hinder så som att människor behöver uppmuntras till att använda den nya tekniken och att beslutsfattarna och marknaden behöver stödja övergången.

Anmälan

MDU:s universitetsbibliotek skickar hem en gåva till de 25 första som anmäler sig.

Anmälan till utställning "Med solsken i blick"


Om utställningen och ForskarFönster

Universitetsbibliotekets utställningar inom ramen för ForskarFönster syftar till att göra forskning och material kopplat till forskning tillgänglig för studenter och allmänhet. ForskarFönster kommer presentera olika delar av MDU:s forskning att tillsammans med det material som biblioteket har inom området.

Första tillfället är digitalt på grund av de restriktioner som finns till följd av pandemin. Övriga utställningar hoppas biblioteket kunna anordna i bibliotekets lokaler på campus.Frågor?

Kontakta:

biblioteket@mdh.se