sites.mdu.se

Text

Datum 2022-03-10
Artikeltyp Aktuellt

Ursäkta röran, vi byter kläder!

Under hela 2022 kommer MDU att byta om – från MDH till den nya universitetskostymen. Det är ett stort arbete eftersom det gäller allt material där det gamla utseendet finns med, allt ifrån skyltar och dokument till webbplats och IT-system.

Arbetet pågår på många håll på universitetet och ofta bakom kulisserna, så att det inte alltid syns utåt vad som händer.

Direkt efter årsskiftet prioriterade vi att byta logotyp på webben och att få upp tillfälliga skyltar på fasaden.

Hela den grafiska profilen för MDU är färdig i slutet av mars så först efter det kan den stora majoriteten av vårt material som har den gamla logotypen och utseendet bytas ut.

Vi hoppas du kan ha överseende med att processen tar lite tid. Information om att arbetet pågår kommer att finnas på tillfälliga och digitala skyltar på campus.