sites.mdu.se

Text

Datum 2022-03-22
Artikeltyp Aktuellt

”Rent vatten är en färskvara, som kan ta slut”

Även om vi i Sverige ser rent vatten som en självklarhet är det långt ifrån en verklighet för alla. Vid MDU pågår forskning kring hur man med effektiva metoder kan rena vatten och återanvända de näringsämnen som finns i avloppsvatten. Men det finns också en hel del du som privatperson kan göra för att spara på en av jordens viktigaste resurser.

Mer än 70 procent av jordens yta är täckt av vatten, men det är bara en liten del som kan användas som dricksvatten. I våra sjöar hamnar tungmetaller, läkemedelsrester, hygienprodukter, kemikalier och rester av bekämpningsmedel. Syftet med projektet är att hitta lösningar för effektivare vattenrening, bättre bevattningssystem och återvinning av näringsämnen och därmed minska påverkan på växter, djur och människor.

"Vi behöver utgå från ett globalt perspektiv"

Monica Odlare är professor i miljöteknik vid MDU och studerar tillsammans med sin forskargrupp, hur man med effektiva metoder kan rena vatten och återanvända de näringsämnen som finns i avloppsvatten. Hon tycker att vi alla behöver se över vår vattenanvändning för att inte slösa på vattnet i onödan.
– Vi behöver utgå ifrån ett globalt perspektiv. Även om vi i Sverige idag ser rent vatten som en självklarhet är den totala mängden rent dricksvatten i världen väldigt liten. Vi vet heller inte hur klimatet kommer att se ut framöver och vi har nyligen fått uppleva somrar som har varit extremt torra. Vi behöver komma ihåg att rent vatten är en färskvara, som kan ta slut, säger hon.

Enligt Monica Odlare krävs det ett utvecklingsarbete inom många områden för att klimatmålet om rent vatten och sanitet ska kunna uppnås.
– Idag används exempelvis dricksvatten för att spola i toaletter, vilket kan ses som ett slöseri. Det är svårt att göra något åt i befintliga hus och avloppssystem, men vid en hel del nybyggnationer ser man nu över hur man kan återcirkulera gråvatten från disk och dusch och istället använda det för att spola i toaletterna.


Visste du att?

 • Om du diskar eller borstar tänderna under rinnande vatten i tre minuter går det åt 18 liter vatten.
 • Det går åt cirka 200 liter för att fylla ett badkar. Det är mer vatten än vad de flesta i Sverige använder per dygn.
 • En vattenslang kan förbruka upp till 1 000 liter vatten per timme.
 • Använder du vattenspridare eller vattenslang gör du av med cirka 150 - 350 liter vatten under 20 minuter.

Monica Odlares tips för att spara på vatten:

 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
 • Fyll upp en balja med vatten istället för att skölja disken under rinnande vatten.
 • Ställ in flaskor med vatten i kylskåpet så får du snabbt kallt vatten istället för att låta kranen stå och rinna.
 • Fyll PET-flaskor och lägg i frysen, så kan flaskorna även fungera som kylklampar om strömmen går.
 • Ta en snabb dusch istället för att bada.
 • Under perioder av torka, använda inte dricksvatten för att vattna i trädgården.
 • Om du har möjlighet, använd regn- eller sjövatten för att vattna i trädgården. Om du bor i hus kan du exempelvis ställa en tunna under takrännan. Om du behöver vattna med dricksvatten är det bättre att använda vattenkanna istället för vattenslang.
 • Undvik att vattna mitt på dagen när det är som varmast. Värmen får vattnet att snabbt avdunsta innan det hunnit tränga ner i jorden.
  Vattna istället morgon eller kväll.
 • Se över vilka alternativ som finns för att återanvända det vatten du använder.Kontaktinformation