sites.mdu.se

Text

Datum 2022-03-24
Artikeltyp Aktuellt

Nytt projekt utvecklar självlärande XAI-baserat underhållsystem för industrin

Svensk tillverkningsindustri står inför flera utmaningar i en alltmer digitaliserad och konkurrensutsatt värld. För att öka produktivitet och tillväxt blir det allt mer vanligt med teknik som till exempel AI (artificiell intelligens) och ML (maskininlärning). Nu har MDU beviljats finansiering för ett nytt projekt som ska utveckla ett självövervakande, självlärande och självförklarande underhållssystem som kan förutse behov och avvikelser i tillverknings- och produktionsprocesser hos industriföretag.

– Målet med projektet är att utveckla en digital tvilling – en kopia i datormiljö av något som finns i verkligen, till exempel en maskin eller produktionsprocess – för kognitivt prediktivt underhåll. Med hjälp av XAI (Explainable AI) och ML ska den bidra till att förbättra underhåll i tillverknings- och produktionsprocesser, säger Mobyen Uddin Ahmed, en av projektmedlemmarna på MDU.

Förutser underhåll och driftstopp

Att man analyserar data från sensorer på maskiner och utrustning för att kunna förutse underhållsbehov, så kallat prediktivt underhåll, har ökat genom AI och ML i tillverkningsindustrin. Det prediktiva underhållet förutser inte bara vilket underhåll som krävs inom produktionsprocesser, det hjälper dessutom till att undvika onödiga kostnader som tid, energi och resurser. Det förutser även avvikelser och driftstopp i maskiner. På så vis skapar det bättre förutsättningar för svensk industri att arbeta mer hållbart.

Samverkan som stärker svensk industri

Projektet, med namnet CPMXai (Cognitive Predictive Maintenance and Quality Assurance using EXplainable AI and Machine Learning), sker i samverkan med ledande aktörer som Hitachi High-Tech Europe, SPM Instrument AB, Nordic Electronic Partner, GKN Driveline Köping AB, Adopticum, RISE Research Institutes of Sweden och MDU (som koordinator), där alla bidrar med olika erfarenheter och kompetenser inom området. Samarbetet bidrar till att stärka det befintliga partnerskapet mellan industri, universitet, forskningsinstitut och innovatörer i Sverige.

Ökad konkurrenskraft

Resultaten inom projektet kommer att ligga till grund för en plattform som möjliggör för svenska industriföretag att börja jobba utifrån Industri 4.0, där prediktivt underhåll, AI och ML är givna delar.

– Inom ramen för det här projektet kommer vi att kunna utveckla en skalbar lösning för att möta specifika behov hos olika företag när det gäller prediktivt underhåll. Det möjliggör i sin tur en ökad konkurrenskraft för svensk tillverkningsindustri, säger Shahina Begum, projektledare på MDU.

Projektet finansieras av Vinnovas Produktion2030-program.

Kontaktinformation