sites.mdu.se

Text

Datum 2022-03-04
Artikeltyp Aktuellt

MDU bryter alla kontakter med statliga institutioner i Ryssland och Belarus

Den 2 mars uppmanade regeringen svenska lärosäten att upphöra med alla kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus. Därför beslutade rektor Paul Pettersson den 3 mars att MDU ska avstå alla utbildnings- och forsknings­samarbeten med statliga institutioner i de två länderna.

Beslutet innebär att MDU inte heller ska inleda nya kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus.

Universitetet ser nu över vilka samarbeten som kan beröras av detta. Ett viktigt förtydligande är att regeringens uppmaning och rektors beslut är riktade mot staterna Ryssland och Belarus.

– Det är inte människor från Ryssland och Belarus vi avstår från att ha kontakt med. Vi är och ska fortsätta att vara ett inkluderande och välkomnande lärosäte för alla, oavsett nationalitet. I många samarbeten finns individuella kontakter, till exempel mellan forskare. Sådana kontakter forskarkollegor emellan ska vi inte per automatik likställa med samarbeten med statliga institutioner. Det krävs därför att vi gör en bedömning av varje enskilt fall, säger rektor Paul Pettersson.


Studenthälsan stöttar studenterna

Vi befinner oss i en situation som väcker oro hos många. Om du som studerar på MDU känner att du behöver stöd, kan du kontakta Studenthälsan eller 1177.

Välkommen till Studenthälsan