sites.mdu.se

Text

Datum 2022-03-14
Artikeltyp Porträtt

Digitalisering och hållbarhet driver Peter Ekman

Peter Ekman är nyutnämnd professor i företagsekonomi med inriktningen industriell marknadsföring. I både sin forskning och sin undervisning intresserar han sig för företags arbete med digitalisering, tjänsteutveckling och hållbarhet. Genom åren har han blivit publicerad i en rad olika vetenskapliga publikationer som International Business Review, Industrial Marketing Management och Journal of Business Research.

Vad är det som driver dig i din forskning?

- Innan min akademiska karriär han jag både arbetat inom mindre konsultföretag och inom ABB. Genomgående har min drivkraft varit att fundera på hur företag som samarbetar kan bli smartare och bättre tillsammans. Denna drivkraft har jag tagit med mig även inom forskningen – varför gör företag som de gör, hur kan de tillsammans bli effektivare och öka sitt värdeskapande? Både för organisationen som sådan, för sina anställda, för andra intressenter (t.ex. kunder och leverantörer) och för samhället i stort?

Vilka forskningsområden ligger dig varmast om hjärtat?

- Jag fokuserar mest på digitalisering, där jag bland annat studerar hur det påverkar företags affärsrelationer, exempelvis utifrån faktorer som ömsesidigt åtagande, förtroende och engagemang. I mina senaste studier har jag speciellt intresserat mig för hur digitalisering kan stödja de hållbarhetsutmaningar samhället står inför – framför allt inom fastighetssektorn och då främst omställningen av energibranschen, ökad cirkularitet i byggandet och delningsekonomi i lokalanvändning.

- Man skulle kunna beskriva det som händer nu som en omställning av marknadsekosystem. Denna omställning är inte något som görs i en handvändning utan det kommer att kräva nya roller, nya affärsmodeller och nya beteenden. Det finns många intressanta marknadstransformationer som påskyndas av digitalisering och som möjliggör ett mer hållbart företagande – förändringar jag och mina kollegor kommer att följa de närmaste decennierna.

Vad är det bästa med att forska vid just MDU?

- Mälardalens universitet är ett ungt lärosäte där innovativa samarbeten både inom och utanför lärosätet uppmuntras – något som har passat mig som gillar att blanda akademi och företagande mycket bra.

Hur skulle du beskriva din forskningsmiljö vid MDU?

- Forskningen inom företagsekonomi och industriell ekonomi har under de senaste tio åren utvecklats kraftigt, både i antal forskare och output (vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter) och jag har haft privilegiet att vara med på denna resa.

- När jag började på MDU efter millennieskiftet var projekten fokuserade på globalisering och digitalisering – en forskningsströmning som fortsatt och gett många lärdomar – men som idag vidgat till att ofta även innefatta hållbarhet. Här hoppas vår forskningsmiljö att kunna bidra med hur man kan ta hänsyn till fler former av värden, både miljömässiga och sociala, vid organisering, styrning och marknadsföring.

- Det finns även flera forskare som undersöker hur digitalisering kan vara ett stöd i vår omställning mot det hållbara globala samhället. Idag har MDU en bra mix av forskare från doktorander till professorer som arbetar med dessa utmaningar, oftast i direkt samverkan med det omgivande näringslivet och samhället. Inom ekonomiområdet har MDU en mycket stor andel externfinansiering om man jämför nationellt – något som jag ser som ett kvitto på att det vi gör är relevant och viktigt.

Kort om Peter Ekman:

  • Engagerad i utvecklingen av ekonomprogrammets nya spår digital verksamhetsutveckling inom ramen för Sörmlandskontraktet.
  • Undervisar studenter på kurser om marknadsföring, industriell marknadsföring, e-handel och tjänsteutveckling.
  • Biträdande föreståndare för den nationella forskarskolan i management och IT, en forskarskola som sker i samverkan mellan tolv lärosäten.

Kontaktinformation