sites.mdu.se

Text

Datum 2022-03-09
Artikeltyp Aktuellt

Bättre kunskaper i matte med aktiva lärare och elever

Många upplever matematik som ett svårt ämne. Det kan bero på att pedagogiken som finns i Sverige utgår från att läraren håller en kort genomgång och att eleverna därefter räknar på i egen takt. I stället vill Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid Mälardalens universitet, se mer av en lärarledd och elevaktiv undervisning i klassrummet.
- Ett elevaktivt arbetssätt gör också att barnen utvecklar sitt eget sätt att tänka, samtidigt som de får höra hur andra har resonerat, vilket öppnar förståelsen för att det finns olika sätt att lösa problem, säger han.

Andreas Ryve menar att man som lärare i högre utsträckning behöver jobba med att hålla ihop klassen genom att fokusera på samma typ av matematik och problemlösning. Här har läraren en central roll i att utmana, fråga och summera tillsammans med eleverna för att sträva mot en rik och korrekt matematisk diskussion.

- En viktig grund i den lärarledda och elevaktiva klassrumsundervisningen är att eleverna ska våga vara med och resonera och att de ska lyssna på varandra. Ett elevaktivt arbetssätt gör också att barnen utvecklar sitt eget sätt att tänka och samtidigt får höra hur andra har resonerat, vilket öppnar förståelsen för att det finns olika sätt att lösa problem. Då får man en undervisningsmiljö där läraren utmanar, förklarar och leder diskussioner, i stället för att lämna eleverna ensamma med sina böcker, säger Andreas Ryve.

Utformat läromedel i matematik tillsammans med lärare

Tillsammans med sin forskargrupp studerar han matematikundervisningen i grundskolan och gymnasiet, och utvecklar den tillsammans med både lärare och myndigheter. Forskningen bidrar till att förstå vilket stöd läraren behöver, vilka resurser som krävs och hur framtidens läromedel bör se ut. Tillsammans med sin forskargrupp och lärare har han också utformat ett testläromedel i just matematik; Framtidens läromedel. Målet är att förstå hur läromedel kan stötta lärarna till att ta en mer aktiv roll i klassrummet.

Forskargruppen har tagit avstamp i hur elever lär sig, hur klassrumsundervisningen kan utformas på bästa sätt och vilken typ av läromedel som bäst stödjer elevernas kunskapsinhämtning. Därefter har Andreas Ryve och de andra forskarna tillsammans med lärare, direkt i klassrumsmiljön, utvecklat och prövat Framtidens läromedel.

Hjälpa lärarna att utmana, undervisa och ställa rätt frågor

– Syftet med projektet är att studera hur olika läromedel i matematik kan hjälpa lärarna att utmana, undervisa och ställa rätt frågor till eleverna.
Mycket av dagens läromedel inom matematik är i stor utsträckning utformade och används för att barnen själva ska sitta och räkna i matteboken, vilket motverkar möjligheterna för barnen att utveckla sina kunskaper, säger Andreas Ryve och fortsätter:

– Det är oerhört viktigt att vi arbetar tillsammans med lärarna ute i klassrummen så att vi får läromedel som fungerar i praktiken, inte bara i teorin. Vi lägger stort fokus på att utveckla och studera material som fungerar som en resurs för lärare att planera, genomföra och utvärdera matematikundervisningen i klassrummet. Därför har vi haft ett nära samarbete med lärare som direkt i klassrummet testat både utformningen av lektionerna och de olika verktygen.

Framtidens läromedel är inte därmed inte bara Sveriges första forskningsbaserade testläromedel utan dessutom utvecklat av och för lärare, tillsammans med forskare.

Kontaktinformation