sites.mdu.se

Text

Datum 2022-03-15
Artikeltyp Aktuellt

Anmälan är öppen - viktiga datum att hålla koll på!

Idag öppnar anmälan till utbildningar som startar i höst. Vid MDU finns bland annat lärarutbildningar, ingenjörsutbildningar och vårdutbildningar, och konkurrensen om platserna är stor.

– Inför förra hösten liksom inför våren har det funnits extra stort intresse av att utbilda sig, och coronapandemin och osäkerheten på arbetsmarknaden kan vara en del av förklaringen. Denna anmälningsomgång tror vi på fortsatt högt söktryck men om möjligen något lägre anmälningssiffror, säger Ammie Westbeck, chef för sektionen för antagning och examen vid MDU.

I dagsläget pluggar cirka 20 000 studenter vid MDU. I lärosätets utbud finns 52 utbildningsprogram på grundnivå, 27 på avancerad nivå och cirka 1 000 kurser. Några utbildningar som går att söka till just nu är inom folkhälsa, innovation och energi - hela listan finns på mdu.se/utbildning

Nytt för i år är satsningen på programmet kompletterande pedagogisk utbildning, som riktar sig till personer med en färdig examen som vill få ut en grundlärarexamen 4-6 i Ma/No/Teknik. En annan nyhet är möjligheten att skapa egen filosofie kandidatexamen i ämnet företagsekonomi. Man kombinerar själv kurser på olika nivåer och läser dessa i den studietakt man själv väljer – helt på distans. 

Den som har frågor eller fortfarande är osäker på sitt utbildningsval kan besöka MDU:s digitala öppet hus den 17 mars eller kontakta universitetets studievägledare som kan guida rätt i den utbildningsdjungel som finns.

Under förra årets anmälningsperiod tog MDU emot 37 950 anmälningar till program och kurser.

Viktiga datum att hålla koll på:
15 mars: Webbanmälan öppnar
19 april: Sista anmälningsdag
21 juni: Sista kompletteringsdag
12 juli: Antagningsbesked med svarskrav
22 juli: Sista svarsdag
28 juli: Andra antagningsbeskedet