sites.mdu.se

Text

Datum 2022-05-02
Artikeltyp Aktuellt

Vikten av meningsfulla möten blev tydligare under pandemin

Det menar vår universitetslektor i medicinsk vetenskap Johanna Westerlund. Hon spår en utveckling av undervisningen efter pandemin, med en kombination av digitala forum och meningsfulla möten med dialog och studentaktivitet på campus. Något hon ser att studenterna också uppskattar.

Hur var det att undervisa på distans?

Min undervisning baseras mycket på studentaktivitet och att studenterna får diskutera kursinnehållet i grupper, vilket funkade väldigt bra att omsätta till distansundervisning, med breakout rooms i Zoom.

Däremot är mötena, på plats på campus, mycket mer givande än gruppdiskussioner i breakout rooms, inte minst för mig som lärare. I de gruppmöblerade salarna kan studenterna snegla på varandras arbete, det är lätt för mig att se hur lärandet växer i grupperna och att avbryta för korta genomgångar om jag upptäcker att studenterna fastnar i samma resonemang.

Hur har du utvecklat din undervisning efter pandemin?

Jag erbjuder studenter möjligheten att kunna koppla upp sig via Zoom eller delta på plats. I början av vårterminen var det 2/3 av studenterna som valde att vara med via Zoom, men i kursen jag har nu har det bara varit enstaka studenter som valt Zoom-alternativet. Något som tyder på att studenterna ser en stor mening med att mötas i gruppdiskussioner på campus.

Hur spår du att undervisningen kommer att utvecklas av åren av distansundervisning?

Många studenter vill ha inspelade föreläsningar, som de kan se om och om igen, så då är det bra om tiden tillsammans med läraren i en lärosal innehåller andra typer av läraktiviteter som bidrar till ett ännu bättre lärande i samverkan mellan lärare och studenter.

Vi kan inte betrakta det digitaliseringssprång vi tog i samband med distansläget som något tillfälligt. Vi behöver ta tillvara på de goda erfarenheterna och fortsätta utveckla vår undervisning utifrån de möjligheter digitaliseringen ger oss.

Johanna Westerlund undervisar i anatomi, fysiologi och sjukdomslära på fysioterapeutprogrammet.


Relaterat innehåll

Don’t perform – connect! Det tar vår universitetsadjunkt med sig från distansundervisningen

Elisabeth Wulff Sahléns största lärdom av att undervisa på distans under pandemin är vikten av interaktion med studenterna. Hon uttrycker det som - Don’t perform – connect!

Läs mer