sites.mdu.se

Text

Datum 2022-05-06
Artikeltyp Aktuellt

Universitet storsatsar på ny AI-nod – når en tiondel av landets befolkning

Samverkan med akademien är avgörande för att implementering av AI i offentlig och privat sektor blir framgångsrik. Därför bildar MDU och Örebro universitet nu Mittnoden inom det nationella centret AI Sweden. Satsningen finansieras av Vinnova och har en budget på 16 miljoner kronor.

– Det är positivt att vi nu fått möjlighet att vara med och bygga upp Mittnoden inom AI Sweden. Extra spännande är att vi blir den enda noden med två lärosäten som värdar, att vi får göra detta tillsammans med Örebro universitet samt att vi får fokusera på tillämpningar för, och samarbeten med, både offentliga och privata aktörer. Det här innebär en stor potential att bidra till samhället och vidareutveckla områden där vi redan har en stark kompetens bland våra medarbetare och studenter, säger Helena Jerregård, vicerektor för samverkan vid MDU.

Artificiell intelligens, AI, är en transformativ teknologi som har potential att i grunden förändra samhället. Många experter är eniga om att ny teknologi som AI är helt nödvändig för att människan ska kunna tackla de globala utmaningar vi står inför. Inom näringslivet kallas AI-utvecklingen ibland för den fjärde industriella revolutionen.

För att skynda på implementeringen bildades under 2019 AI Sweden, ett nationellt center för artificiell intelligens. AI Sweden stöds av svenska staten liksom av näringsliv och offentlig sektor över hela landet. Målet är att accelerera användningen av AI för att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft.


Mittnoden täcker in Örebro, Sörmland och Västmanland

Örebro universitet är sedan tidigare värd för den regionala Örebronoden inom AI Sweden. Nu ansluter Mälardalens universitet till samarbetet och tillsammans bildar parterna Mittnoden, som täcker Örebro, Sörmland och Västmanland. Region Örebro län, Region Sörmland och Region Västmanland bidrar med finansiering till Mittnoden och är en viktig del av samarbetet.

I dag är över 100 aktörer över hela landet, från både privat och offentlig sektor, partners till AI Sweden. Mittnoden kommer att vara förankrad i både AI Swedens nationella mål och i de regionala strategier inom smart specialisering som tagits fram inom Östra Mellansverige. Uppdraget är att bygga ett starkt ekosystem och skapa värde för de lokala företagen och organisationerna genom AI Swedens erbjudanden. Noden ska också stärka det nationella arbetet genom att ta vara på och lyfta fram regionala styrkeområden i nationella strategiska projekt och samarbeten.

– Vårt arbete inom AI och robotik vid Örebro universitet har alltid handlat om att stödja och skapa ett komplett ekosystem – från stark forskning och utbildning till stark samverkan. Mittnoden är en del av vårt AI-ekosystem där vi driver stark samverkan med andra aktörer i Sverige. Mycket av arbetet handlar om att harmonisera det som händer regionalt med det som händer nationellt. Detta visar också att universiteten spelar en viktig roll vad gäller förmågan att ta till sig och implementera AI, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI och innovation vid Örebro universitet.

Vid MDU är man på frammarsch vad gäller utbildning och tillämpad forskning inom artificiell intelligens och maskininlärning för intelligenta system.

– Vi arbetar också inom många av de tillämpningsområden för AI som ligger i fokus för AI Swedens verksamheter – exempelvis hälso- och välfärdsteknik och miljöteknik, säger Helena Jerregård.


Mer information och kontakt

Helena Jerregård, helena.jerregard@mdu.se, 021-10 73 42

Amy Loutfi, amy.loutfi@oru.se, 019-30 11 16

Kontaktinformation

Kontaktpersoner för satsningen:

Mikael Hedelind, Mälardalens universitet, mikael.hedelind@mdu.se

Mikael Klintberg, AI Sweden, mikael.klintberg@ai.se

Camilla Ulvmyr, Örebro universitet, Camilla.Ulvmyr@oru.se