sites.mdu.se

Text

Datum 2022-05-10
Artikeltyp Aktuellt

Snart dags att skriva tenta

Nästa ordinarie tentavecka är den 30 maj–3 juni och omtentaveckan är den 6–10 juni.

Kom ihåg att anmäla dig senast 10 dagar innan tentatillfället. Tänk även på att avanmäla dig om du vet att du inte ska skriva tentan.

Varje tentaperiod är det många studenter som anmäler sig, men som inte kommer till tentasalen när det väl är dags att skriva. För att MDU ska kunna ge bästa möjliga service inför, under och efter varje tentaperiod och tentatillfälle är det viktigt att få veta hur många studenter som faktiskt ska skriva sin salstentamen.

Tänk därför på att:

  • Anmäla eller avanmäla dig senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

  • Avanmäl dig även om sista anmälningsdagen passerat.

  • Anmäla dig enbart till den ort där du ska skriva din tentamen (Västerås, Eskilstuna eller Nyköping).

  • Dörrarna till tentalokalen stänger 10 minuter innan tentan startar. Kom därför i god tid.

  • Insläpp till tentalokalen sker klockan 08.00-08.20 för tentor som går på förmiddagen, och klockan 14.00-14.20 för tentor som går på eftermiddagen.

  • Om du kommer för sent får du vänta till andra insläppet, alternativt vänta till nästa skrivtillfälle.

  • Du behöver ha med dig giltig legitimation för att få skriva tenta.

  • Läsa informationen som finns på sidan om Tentor vid MDU.

  • Kom ihåg att MDU-bussarna inte går mellan campus under omtentaveckan 6–10 juni.

Tack för din hjälp!