sites.mdu.se

Text

Datum 2022-05-11
Artikeltyp Aktuellt

Sju forskningsprojekt från MDU rankas högt på lista över teknik i mänsklighetens tjänst

Nyligen presenterade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets lista med de forskningsprojekt i Sverige som bedöms ha stor potential att komma till nytta för samhället. Fokus för årets 100-lista är teknik i mänsklighetens tjänst. Sju av forskningsprojekten på listan kommer från eller har koppling till MDU.

Forskningsprojekten från eller med koppling till MDU som återfinns på IVA:s lista 2022 är:

Fredrik Bruhn, adjungerad professor på MDU och medgrundare av företaget Unibap som jobbar med att industrikommersialisera SpaceCloud, säger så här om utnämningen:

− Utnämningen är mycket hedrande givetvis, men det allra roligaste är att årets lista lyfter fram nyttan med forskningen, det vill säga varför det är viktigt för oss att vara en innovationsnation och att vi kan skapa forskningsresultat som attraherar några av världens största företag.


Fokus är teknik i mänsklighetens tjänst

På årets 100-lista lyfts forskningsprojekt som handlar om att säkerställa att nya och kommande innovationer inte hotar utan möjliggör bättre hushållning och fördelning av jordens begränsade resurser, ökad hållbarhet och cirkularitet, ökad jämlikhet, demokrati, säkerhet, hälsa och välbefinnande för hela mänskligheten. De 70 forskningsprojekten är utvalda i en grundlig nominerings- och urvalsprocess baserad på ett antal fastställda kriterier för att skapa värde för näringsliv och samhälle.


Om 100-listan

100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. IVAs 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Urvalskommittén består av drygt 40 kvalificerade personer ur IVAs breda nätverk av representanter från akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet.
Se hela årets 100-lista Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation