sites.mdu.se

Text

Datum 2022-05-12
Artikeltyp Aktuellt

MDU i dialog med säkerhetsansvariga inför sammankomst

Den danske-svenske högerextremisten Rasmus Paludan har beviljats tillstånd för en allmän sammankomst på Fiskartorget i Västerås på fredag den 13 maj mellan klockan 16.30 och 18.30. Det finns inga indikationer på att den allmänna sammankomsten ska påverka MDU:s verksamhet.

Universitetets ledningsgrupp för kris och beredskap (LKB) har aktiverats i förebyggande syfte och har nära dialog med säkerhetsansvariga hos andra offentliga aktörer i Västerås.

MDU följer utvecklingen noga och kommer att uppdatera här på studentwebben om det kommer ny information. Som student uppmanas du även hålla dig uppdaterad via polisen.se och vasteras.se.