sites.mdu.se

Text

Datum 2022-05-16
Artikeltyp Aktuellt

Batterier som lever längre skapar cirkulära affärsmodeller

År 2025 kommer ungefär 250 000 ton batterier från tåg, bilar och andra elfordon nått slutet på sin livslängd. Idag används bara en femtedel av batteriets fulla kapacitet, vilket medför stora konsekvenser för vår miljö eftersom batterierna inte nyttjas fullt ut. Våra forskare undersöker hur resterande kapacitet skulle kunna nyttjas av företag för att förlänga batteriets livslängd för att på så vis minska miljöpåverkan.

– Idag används ungefär 20 procent av batteriets fulla kapacitet och därefter går det inte längre att använda för att driva ett elfordon. Inom forskningsprojektet Recreate undersöker vi därför möjligheter för hur en så stor del som möjligt av resterande 80 procent kan nyttjas av företag för att förlänga batteriets livslängd, säger Erik Dahlquist, forskare i energiteknik vid MDU.

En andra livslängd kan ytterligare minska miljöpåverkan

Forskningen inom projektet undersöker möjligheterna att förlänga livslängden för batterier till elfordon som tåg, bilar och andra fordon. Projektet ska även resultera i konkreta lösningar för hur batterierna kan få en andra livslängd, genom exempelvis omtillverkning, återanvändning och hållbara alternativ. På så vis skapas grunden till en mer cirkulär affärsmodell som är en viktig förutsättning för att nå det globala målet om hållbar konsumtion och produktion.

Den cirkulära affärsmodellen bygger på att utnyttja allt som man tillverkat så länge det går. När sakerna är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen – allt för att tära mindre på jordens resurser och minska mängden avfall. Det skapar win-win-situationer.

I fallet med batterier för elfordon kan en andra livslängd ytterligare minska miljöpåverkan, kapa produktionskostnader och dessutom ge ett mervärde på marknaden genom exempelvis omtillverkning och återanvändning.

Teknik i mänsklighetens tjänst

Nu har forskningsprojektet kvalat in på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) årliga 100-lista, tillsammans med sex andra projekt med koppling till MDU. Projekten på årets lista gäller forskning inom tekniska och ekonomiska vetenskaper på temat teknik i mänsklighetens tjänst.

Koteshwar Chirumalla, projektledare för Recreate och forskare inom produkt- och processutveckling:
- Att placera sig på IVA:s 100-lista är ett mycket bra erkännande till vårt arbete i denna viktiga samhällsutmaning. Syftet med Recreate är att analysera hela fenomenet med elbilsbatterier ur ett fullskaligt kommersialiseringsperspektiv, vilket är ett unikt bidrag.

Att tillhandahålla cirkulära affärslösningar för elbilsbatterier är av yttersta vikt för samhället, menar Koteswar Chirumalla och fortsätter:
- Här kommer forskningen inom Recreate att leda till att aktörer inom elbilsbatteri-branschen systematiskt kan arbeta genom alla delar av batteriernas livslängd; från operativa strategier, uppbyggnad och förvaltning av cirkulära affärsmodeller till hur man bäst designar batterierna för att de ska kunna bli mer cirkulära.

Samverkan med industriföretag och kommunala bolag

Recreate sker i samverkan med bland andra Volvo Construction Equipment AB, Bombardier Transportation AB, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, Mälarenergi och Kablage Produktion.

Kontaktinformation