sites.mdu.se

Text

Datum 2022-01-01
Artikeltyp Aktuellt

Allan inspirerar killar till karriär inom vård och hälsa

Flera välfärdsyrken är kvinnodominerade. Genom projektet Allan vill MDU därför inspirera unga killar att göra karriär inom hälsa, vård och välfärd. Projektet ger killar i årskurs 4–6 på fyra skolor i Eskilstuna, Arvika och Hallsberg möjlighet att lära sig mer om utbildningar och yrken inom området.

– Genom Allan-projektet vill vi inspirera unga killar att satsa på en karriär inom hälsa, vård och välfärd, få fler manliga studenter till våra utbildningar inom hälsoområdet och fler män i kvinnodominerande yrken, säger Anna Rawley, en av projektledarna för Allan-projektet på MDU.

Projektet är uppkallat efter Allan Härsing - Sveriges första manliga sjuksköterska- och handlar om att väcka killars intresse för utbildning och jobb ​inom hälsa, vård och välfärd.​ Enligt Sveriges kommuner och regioner, som tagit fram rapporten , är intresset för att jobba i välfärden bland unga killar betydligt större än andelen män som arbetar inom välfärden idag.

– Många unga killar vill jobba med människor, men det fortsätter ändå vara låg andel män i flera välfärdsyrken. Hela välfärdssektorn har stora rekryteringsbehov framöver och med mindre könsstereotypa yrkesval skulle arbetsgivarna få fler sökande och bredare kompetens, säger Sara Hägglund, en av projektledarna för Allan-projektet.

130 mellanstadiekillar deltog

Under hösten arrangerade MDU digitala workshops där totalt 130 mellanstadiekillar från Gateskolan i Arvika, Lagersbergsskolan i Eskilstuna, Skiftingehus skola i Eskilstuna och Stocksätterskolan i Hallsberg deltog.

– Killarna träffade manliga förebilder, jobbade med att lösa problem i olika case samt lärde sig mer om de utbildningar och jobb som finns inom området, säger Anna Rawley.

De deltagande killarna fick under projektets tre veckor träffa bland andra Henrik Revenäs, universitetsadjunkt på MDU och specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård, som berättade hur hans arbetsdag som specialistsjuksköterska ser ut. Eleverna fick också möta studenter från bland annat sjuksköterskeprogrammet och fysioterapeutprogrammet, som berättade hur det är att studera på MDU. De fick även veta mer om hur välfärdsteknik kan användas för att lösa problem och möta behov inom vård och omsorg.​

Får veta mer om högre studier

– Konceptet är bra då våra pojkar har fått en insyn i de olika yrken som finns inom vård och omsorgssektorn. Det är även bra att eleverna får vetskap om högre studier och vad ett universitet är. Vi har ett universitet i vår stad med många bra utbildningar som vi behöver upplysa våra elever om i ung ålder. De behöver få skapa en bild av framtida yrkesval och få skapa drömmar om vad de vill göra senare i livet. Vi önskar mer samarbete med Mälardalens universitet framöver, säger Falak Qazi, lärare på Skiftingehus skola.

Samtidigt som Allan-projektet riktar sig till killarna på de deltagande skolorna driver MDU även Vera-projektet - ett liknande koncept för tjejerna i samma klasser, men med fokus på ingenjörsyrket. Den 10 december 2021 avslutades årets upplaga av Allan-projektet med slutpresentationer från eleverna.

Kontaktinformation