sites.mdu.se

Text

Datum 2022-02-18
Artikeltyp Aktuellt

Så förbättras fiskproduktion – med hjälp av matematik

Med matematiska modeller kan fisket i dammar och sjöar effektiviseras.

I samarbete med Makerere University, Uganda, undersöker forskare vid MDU hur man kan få ut så mycket kilomängd fisk som möjligt från dammar och sjöar. Målet är att resultaten ska nå beslutsfattare för att omvandlas till riktlinjer för hur fiskodling i små företag i Östafrika bör ske.

– I Östafrika och i stora delar av världen finns det inte tillräckligt med kött och fisk. Vi vill förhindra att människor i de här regionerna blir sjuka av proteinbrist eller dör av svält, säger Linus Carlsson, universitetslektor i matematik.


Matematiken visar den bästa skördestrategin

Forskningsprojektet, som finansieras av ISP (International Science Program) vid Uppsala universitet, påbörjades redan 2017. Då låg fokus på att studera modeller för skördestrategi av fisk, i detta fall afrikansk mal (African catfish) i dammar och små sjöar. För att kunna utvärdera vilken som är den bästa skördestrategin använder sig forskarna av matematiska modeller och numeriska metoder för att undersöka vilket scenario som är det optimala sättet för att få så mycket kilofisk som möjligt.

– Modellerna är så kallade strukturerade populationsmodeller, som tar hänsyn till de olika fiskarternas behov och egenskaper i olika skeenden i livet. På så vis kan modellerna användas för att kunna ta hänsyn till överlevnad av de utplanterade fiskarna, ekonomisk vinst och hur mycket kilomängd mat det faktiskt går att få ut, säger Linus Carlsson.

 

Fler fördelar med fler fiskarter

Forskningen har nu fördjupats och Linus Carlsson undersöker, tillsammans med sin doktorand Loy Male vid universitetet i Uganda, fördelarna med fler fiskarter i dammarna och sjöarna.

– Det är just det matematiken är så användbar för. Vi kan utvärdera mängder av olika scenarier och göra simuleringar på ett mycket snabbt och effektivt sätt som det tar lång tid att undersöka om man skulle testa scenarierna i verkligheten. Exempelvis kan vi redan nu se att det blir mer ekonomiskt och att mängden mat ökar om man odlar minst två fiskarter; afrikansk mal (African catfish) och nil-tilapia (Nile Tilapia) istället för bara en art, säger Linus Carlsson.


Tycker du om matematik? Vi har flera matematikprogram.

Ansök senast 19 april.

Grundnivå

Avancerad nivå