sites.mdu.se

Text

Datum 2022-02-23
Artikeltyp Aktuellt

Nu öppnar MDU-platsen utanför campus Eskilstuna

Nu är arbetet med MDU-platsen utanför campus Eskilstuna klart. Platsen ska fungera som en mötesplats för både studenter, medarbetare, invånare och besökare. Den nya platsen förstärker också entréerna in till vårt universitet och kopplar ihop Eskilstuna centrum med Munktellstaden och Strömsholmen.

På platsen finns sittplatser ner mot ån, grönytor, cykelparkering med tak, trygghetsskapande belysning och öppna ytor för olika typer av evenemang. Här finns även en pergola med stolar och bord och eluttag, och även tak som ger skugga under soliga dagar. Att arbetet är klart innebär också att Strömsholmen öppnar upp. Den nya platsen förstärker också entréerna in till vårt universitet och kopplar ihop Eskilstuna centrum med Munktellstaden och Strömsholmen.

Ett viktigt mål med ombyggnationen av platsen är att skapa en attraktiv och å-nära mötesplats, samtidigt som platsen får en ny identitet med anknytning till universitetet.

Inbjuder till kontorsarbete utomhus

Visste du förresten att 20 minuters dagsljus och lite närkontakt med närmaste grönområde kan göra underverk för din arbetsdag? 20 minuter är nämligen det du bevisat behöver för att öka din kreativitet, sänka dina stressnivåer och återhämta dig effektivare. Vinsterna med att kontorsarbeta en stund utomhus är därmed många. Susanna Toivanen, professor i sociologi, forskar kring nyttan av kontorsarbete utomhus och vet hur företag kan komma igång att arbeta mer utomhus.

− Av tradition utförs kontorsarbete inomhus, men flera arbetsuppgifter kan göras ute i naturen. De positiva hälsoeffekterna är många och det behöver inte vara så komplicerat att komma igång, säger Susanna Toivanen.

Promenader under lunchen eller som inledning och avslutning på arbetsdagen är redan en populär aktivitet. Förutom att vi aktiverar oss fysiskt när vi går i naturen så blir vi mer kreativa, får mer frisk luft och dagsljus än om vi stannar inne. Regelbundna promenadmöten är en enkel, men effektiv, åtgärd för ökad hälsa och kreativitet i arbetet.
− Vi spenderar 80-90 procent av tiden inomhus. Att komma ut är viktigt då för lite dagsljus kan göra att vi sover sämre vilket gör oss trötta under dagen. Pandemin har aktualiserat betydelsen av såväl gröna lättillgängliga utemiljöer, rörelse och motion i vardagen och att komma ut i dagsljus, säger Susanna Toivanen.

Ringa, mejla och planera arbetet

För företag som vill komma igång med mer kontorsarbete utomhus är det centralt att chefer och andra ledare på arbetsplatsen berättar om hälsovinsterna, föregår med gott exempel och möjliggör för medarbetarna att kunna vistas mer utomhus och utföra fler uppgifter i naturen.

− Att implementera en kultur på arbetsplatsen där det blir normalt att ringa samtal, planera arbetet och svara på mejl ute i naturen kan göra mycket gott för hälsan hos medarbetarna, säger Susanna Toivanen.

Kontorsarbete, som mycket annat, styrs av normer och värderingar. Om tio år tror Susanna Toivanen att kontorsarbete utomhus är ett vanligt arbetssätt, kanske till och med en konkurrensfördel för företag och organisationer vid rekryteringar.

Vill du veta mer?

Susanna Toivanen har på uppdrag av Akademiska Hus, inom ramen för Vinnovaprojektet ”Restorativa arbetsplatser”, skrivit rapporten ” Ute är inne – kom igång med kontorsarbete utomhus ”. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid MDH bedrivs forskning kring effekterna av regelbundet kontorsarbete inom projektet "Koncept för framtidens hållbara kontor" (SOFCO). Det är ett projekt som bedrivs tillsammans med nio externa partners där ny kunskap samproducerars. Forskningen knyter an till mål nummer 3 inom FN:s globala mål; Säkerställa hälsa.
Koncept för framtidens hållbara kontor

Kontaktinformation