sites.mdu.se

Text

Datum 2022-02-15
Artikeltyp Aktuellt

Läs till specialistsjuksköterska – ansök senast 15 mars

Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor är stor och för dig som utbildar dig finns goda karriärmöjligheter. Den 15 februari öppnar ansökan till specialistsjuksköterskeutbildningarna med start höstterminen 2022.

– För att ge god och säker omvårdnad krävs det att det finns sjuksköterskor med specialistkompetens. Vården blir alltmer specialiserad. Därför är behovet av specialistsjuksköterskor stort, både idag och i framtiden, säger Lena Wiklund Gustin, professor i vårdvetenskap vid MDU.

För att säkerställa kvaliteten i utbildningarna och att studenterna får den kompetens som vården behöver har MDU:s specialistsjuksköterskeprogram utvecklats i samverkan och dialog med flera olika vårdverksamheter. Till hösten 2022 kan du söka till tre olika specialistutbildningar för sjuksköterskor vid MDU. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i alla program.

 

Program med start HT22