sites.mdu.se

Text

Datum 2022-02-15
Artikeltyp Aktuellt

Läs till barnmorska – ansök senast 15 mars

Skapa dig en framtid inom ett viktigt och omväxlande yrke som legitimerad barnmorska. Sök barnmorskeprogrammet senast den 15 mars.

Barnmorskeprogrammet är en påbyggnadsutbildning för dig som arbetat minst ett år som legitimerad sjuksköterska och är intresserad av frågor som berör reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa i ett livscykelperspektiv. Sedan vårterminen 2022 har utbildningen ett nytt programupplägg.

− Exempelvis har vi tagit fram en ny kurs om amning och anknytning för att ge nyutexaminerade barnmorskor större trygghet i sin yrkesroll i mötet med den nyblivna familjen, säger Marianne Velandia, programansvarig för barnmorskeprogrammet vid MDU.

Som legitimerad barnmorska har du ett ansvarsfullt och stimulerande yrke med möjlighet till arbete inom flera olika verksamheter. Barnmorskan vårdar primärt kvinnan i samband med graviditet och barnafödande, men även barnet, familjen och ungdomar. Utbildningen löper över tre terminer och består av lika delar teoretiska studier som verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utbildningen ger både en yrkesexamen med egen legitimation och en magisterexamen, som möjliggör ökade karriärmöjligheter både inom kliniskt arbete och forskning.

Stort behov av barnmorskor

Behovet av fler legitimerade barnmorskor är stort. Välutbildade barnmorskor är en nödvändighet för att säkerställa kompetensen som behövs för god och säker vård exempelvis i samband med graviditet, barnafödande, preventivmedelsrådgivning, abortvård, ungdomars hälsa, klimakteriet och sexuella frågeställningar under hela livscykeln.

− Tillgången till barnmorskor handlar om skillnaden mellan liv och död – i förlängningen även om mänskliga rättigheter, samt en hållbar hälsa och utveckling. Att utbilda barnmorskor är den största och viktigaste insatsen för att minska mödra- och spädbarnsdödligheten såväl nationellt som internationellt, säger Marianne Velandia.