sites.mdu.se

Text

Datum 2022-02-17
Artikeltyp Aktuellt

Kvinnor med missbruk är mer utsatta för våld i nära relationer än andra

Kvinnor med missbruk är mer utsatta för våld i nära relation än andra. Det visar en sverigeunik undersökning som MDU genomfört tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland, socialtjänsten, beroendevården samt kriminalvården.

Resultatet av studien ”Vem ser oss? En studie om kvinnor i missbruk och deras upplevelser av våld i nära relation" visar att:

  • målgruppen har en högre utsatthet för våld och kränkningar i nära relationer jämfört med kvinnor generellt
  • nära hälften av de deltagande kvinnorna har varit utsatta för grovt våld
  • fyrtio procent har fått skador som krävt akutvård
  • sexuellt våld var vanligt förekommande
  • nära hälften av kvinnorna uppgav att de har fått skador vid sexuellt umgänge
  • nästan alla, nittiosex procent av kvinnorna, har utsatts för verbala kränkningar.

– Den här målgruppen tillhör en av de mest utsatta grupperna i samhället och det har länge varit en lågt prioriterad grupp inom forskning. Det här är den första studien i sitt slag i Sverige och studien är viktig för länets utveckling men även som förstudie inför framtida fördjupade undersökningar, säger Charlotta Hellström, lektor i folkhälsovetenskap, vid MDU.


Viktigt med kunskap

Enligt Länsstyrelsen Västmanland är det viktigt att få mer kunskap om våldsutsatta kvinnor med missbruk och beroendeproblematik utifrån flera perspektiv.

– Syftet med den här undersökningen var, förutom att kartlägga förekomsten av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld bland den här gruppen av kvinnor, även att undersöka om deras erfarenheter av våld i nära relation påverkar deras pågående missbruksbehandling. Vi hoppas att studien kan ligga som grund för att kunna ge dem rätt stöd framöver, säger Pernilla Börjesson, enhetschef, Länsstyrelsen Västmanland.

 

Mer information

Resultatet av ”Vem ser oss? En studie om kvinnor i missbruk och deras upplevelser av våld i nära relation" Länk till annan webbplats.


Kontaktinformation