sites.mdu.se

Text

Datum 2022-02-17
Artikeltyp Aktuellt

Forskningsprojekt på MDU vinner Solenergipriset

Solenergipriset 2022 i kategorin Årets prestation går till ett forskningsprojekt på MDU, som undersöker möjligheterna med att kombinera solceller med odling på jordbruksmark.

Det agrivoltaiska forskningsprojektet leds av forskarna Bengt Stridh och Pietro Campana på MDU. I projektet undersöker de möjligheterna att kombinera solceller och odling på jordbruksmark, på Kärrbo prästgård utanför Västerås, med lovande resultat.

Projektet och teamet har nu utsetts till vinnare av Solenergiprisets kategori Årets prestation, med motiveringen:

”Medan samhällsdebatten pågår i full fart om hur jordbruksintressen bör vägas mot energiomställningen har Agrivoltaic team på Mälardalens universitet satsat på att kombinera de båda. Med en för Sverige unik provanläggning och en simuleringsmodell som även internationellt eftertraktas har detta team lagt en grogrund för genomslag på både odlingsfält och forskningsarenor i Sverige och i världen. Juryn ser en stor potential för agrivoltaiska system, som kan spela en viktig roll i solelsutbyggnaden i Sverige och bidra till energiomställningen, livsmedelsproduktion och jordbrukarnas lönsamhet.”

Så här säger Bengt Stridh på MDU om att vinna priset:

– Det är hedrande och fantastiskt roligt att vårt team inom ”agrivoltaics” har belönats med Solenergipriset. Det är ett hett område där vi startat en för Sverige unik forskning som är efterfrågad. Det känns som att vi gör något som kan göra skillnad för svensk elförsörjning, solcellsbranschens utveckling och lönsamheten för lantbrukare. ”Agrivoltaics” löser konflikten mellan att använda jordbruksmark för jordbruk eller solelproduktion. Vi behöver inte välja det ena eller det andra då det finns goda möjligheter att använda jordbruksmark för båda syftena.

Solenergipriset delas ut av organisationen Svensk Solenergi, till anläggningar, företag eller privatpersoner vars framsteg är värda att lyfta fram som bra exempel att inspireras av. Priset delades ut av Svensk Solenergis ordförande Anna Kinberg Batra vid en digital ceremoni torsdagen den 17 februari.

Kontaktinformation

Till toppen